De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van Twitter op het taalgebruik van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van Twitter op het taalgebruik van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de komst van social media is er een ontwikkeling gaande in de manier van communiceren. Zo maken ‘traditionele’ media als kranten steeds meer plaats voor online applicaties als Facebook en Twitter. Deze ontwikkeling vindt vooral plaats onder de jongeren. Maar wat houdt deze toename in voor de manier van communiceren?
Om dit op een kwalitatieve manier te onderzoeken heb ik in het kader van dit meesterstuk gekozen om gebruik te maken van Twitter. Dit is een vorm van social media die onder de categorie van een miniblog gerekend word. Dit houdt in dat gebruikers hiervan in één tweet hun boodschap of verhaal kwijt moeten in een beperkte ruimte van 140 leestekens.
In dit meesterstuk richt ik me op de invloed die Twitter heeft op het schriftelijk taalgebruik van jongeren. Dit heb ik gedaan door eerst globaal te onderzoeken in de vorm van een enquête welke vormen van social media bekend zijn bij de jongeren, van welke zij gebruik maken en op welke wijze om in beeld te krijgen hoeveel leerlingen er gebruik maken van Twitter. Vervolgens heb ik in de enquête gevraagd naar het gebruik van Twitter en hoe de leerlingen hierop omgaan met hun taalgebruik. Hieruit bleek dat de bekende social media ook het meest worden gebruikt onder de jongeren. Dit houdt in dat er een klein deel van de jongeren zich actief bezig houdt met beelden, maar het grootste deel actief is op het gebied van tekst. Een groot deel van de leerlingen maakt hierbij gebruik van Twitter. Hiervan controleert een enkeling een tweet op eventuele (spel)fouten.
Daarnaast heb ik door middel van literatuurstudie onderzocht hoe de Nederlandse taal überhaupt is ontstaan en welke veranderingen zich hierin hebben voorgedaan met het doel om te kijken naar de invloeden die een rol spelen bij de veranderingen binnen een taal.
Als derde meetinstrument heb ik een samenvattingsopdracht ingezet onder twee verschillende groepen, namelijk twitteraars en niet-twitteraars. Hierbij moest er een tekst van 263 woorden samengevat worden in de maximale lengte van een tweet, namelijk 140 leestekens. Deze uitgevoerde opdracht heb ik bekeken en geanalyseerd, waarbij er gelet is op het aantal leestekens, taalfouten en taalgebruik. Om deze goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik niet alle gemaakte tweets gebruikt, maar hierin een selectie gemaakt van tien tweets per groep en een aantal tweets die op elkaar leken buiten beschouwing gelaten om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten. Op deze manier heb ik de resultaten van de samenvattingsopdracht eerlijk met elkaar kunnen vergelijken. Hieruit blijkt dat beide groepen soortgelijke fouten maken, waarbij de meeste fouten worden gemaakt op het gebied van interpunctie. Ook maakt de groep van twitteraars minder (spel)fouten dan de groep van niet-twitteraars.
Aan het eind van dit meesterstuk worden er daarom enkele aanbevelingen gedaan over eventueel vervolgonderzoek op het gebied van social media en de toevoeging hiervan voor het onderwijs. Hierin moet de basis van het ABN wel centraal blijven staan en als belangrijk worden beschouwd. Hiervoor zal er onderzoek op lange termijn nodig zijn en moet er de wil aanwezig zijn vanuit een school om zich op dit gebied te ontwikkelen.
Door het uitvoeren van dit meesterstuk heb ik een aantal nieuwe inzichten verkregen over het gebruik van social media onder jongeren en het effect dat het gebruik van Twitter heeft op het taalgebruik van de leerlingen uit het eerste leerjaar MBO-niveau 3. Daarnaast heb ik meer kennis opgedaan over de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Hierdoor zijn er een aantal nieuwe vragen bij mij opgekomen die ik in de toekomst wellicht verder zal gaan onderzoeken. De bevindingen van dit meesterstuk hebben aan deze nieuwsgierigheid bijgedragen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Nederlands
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerROC van Twente te Enschede
Datum2016-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk