De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel

onderzoek in kader van kennisagenda logistiek Provincie Overijssel, tranche 1

Rechten:

Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel

onderzoek in kader van kennisagenda logistiek Provincie Overijssel, tranche 1

Rechten:

Samenvatting

Overijssel positioneert zich als een provincie die ruimte biedt voor logistieke activiteiten. Om verdere inhoudelijke invulling te geven aan deze positionering is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven uit Overijssel en hun verwachtingen ten aanzien van de rolvervulling van de betrokken overheden. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de strategische overwegingen die ten grondslag liggen aan de vestigingsplaatskeuze van logistieke bedrijven (te weten logistieke dienstverleners en distributiecentra). Specifieke aandacht is gericht op wat logistieke bedrijven nodig hebben en verwachten van de (provinciale) overheid voordat besloten wordt zich er te vestigen of er gevestigd te blijven en hoe overheden hierop kunnen inspelen. De verkregen inzichten stelt de provincie in staat in te spelen op de (ruimte)behoefte van logistieke bedrijven waarmee invulling gegeven kan worden aan de gestelde ambities als logistiek-aantrekkelijke regio. In samenwerking met Hogeschool Saxion zijn de in de hoofdstukken 3 en 4 gebruikte data verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Speciale dank gaat uit naar Jaap Minnema en Aljona Wertheim (team beleidsinformatie van de Provincie Overijssel) voor het beschikbaar stellen van de BIRO-vestigingsdata en de waardevolle input bij het opstellen van de enquête. Tot slot zijn wij grote dank verschuldigd aan de deelnemers aan de enquête en de interviewrespondenten. De inzichten uit de enquête en de interviews waren van groot belang voor het behalen van de onderzoeksdoelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatArea Development
Datum2016-03-31
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk