De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Externaliserend gedrag: van probleem naar uitdaging

een onderzoek naar ervaringen en ondersteuningsbehoeften VMBO-docenten Nuborgh College Veluvine

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Externaliserend gedrag: van probleem naar uitdaging

een onderzoek naar ervaringen en ondersteuningsbehoeften VMBO-docenten Nuborgh College Veluvine

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Docenten hebben het gevoel dat ze gestoord worden in hun professionele handelen in de klas en dat onderwijs geven niet meer op de eerste plaats komt ( Meijer, 2009; Goei & Kleijnen, 2009).
Op het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet voelen de docenten van het bovenbouwteam zich handelingsverlegen ten aanzien van leerlingen die externaliserende gedragsproblemen vertonen. Veel docenten vinden de aanwezigheid van leerlingen met deze gedragsproblematiek storend voor andere leerlingen. Volgens hen krijgen andere leerlingen daardoor minder aandacht. Het doel van dit onderzoek is het aanreiken van handelingswijzen aan docenten, welke zij kunnen gebruiken om beter tegemoet te komen aan de ontwikkelings-, ondersteunings-en onderwijsbehoeften van leerlingen die externaliserende gedragsproblemen vertonen.
Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende centrale vraagstelling: ”Wat hebben docenten van het Nuborgh College Veluvine in de bovenbouw van het VMBO nodig, om een adequate omgeving te bieden, zodat zij beter tegemoet kunnen komen aan leerlingen met externaliserende gedragsproblemen?”

De ambitie van dit onderzoek is uiteindelijk het verminderen van incidenten betreffende leerlingen die externaliserende gedragsproblemen vertonen. De onderzoeksvragen in dit onderzoek zijn gericht op ervaringen en ondersteuningsbehoeften van docenten ten aanzien van leerlingen met externaliserend gedrag.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de deelnemende docenten aan dit onderzoek kennis hebben van effectief werkende interventies ten aanzien van leerlingen met externaliserende gedragsproblemen. Echter, in de praktijk van het lesgeven, weten zij niet hoe zij deze interventies dienen toe te passen. Docenten hebben ondersteuning nodig in het toepassen van positief werkende interventies.
De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de centrale directie van het Nuborgh College en kunnen als vertrekpunt dienen voor het ontwikkelen en implementeren van een school breed onderwijszorgarrangement.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerNuborgh College Veluvine, Nunspeet
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk