De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen van 12 tot 16 jaar met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 3 jaar

een onderzoek naar hoe deze leerlingen begeleid kunnen worden in husn sociaal emotionele ontwikkeling op het gebied van wonen en vrije tijd, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een voor hen betekenisvolle toekomst.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen van 12 tot 16 jaar met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 3 jaar

een onderzoek naar hoe deze leerlingen begeleid kunnen worden in husn sociaal emotionele ontwikkeling op het gebied van wonen en vrije tijd, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een voor hen betekenisvolle toekomst.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het onderzoeksverslag van een praktijkgericht onderzoek, verricht in het kader van de opleiding Master Special Education Needs, leerroute gedrag.

De centrale vraagstelling die door middel van dit praktijkonderzoek wordt beantwoord is: Hoe kunnen de leerlingen van VSO 1/2 van de Van Voorthuijsenschool met een ontwikkelingsniveau van 2 tot 3 jaar op een kalenderleeftijd van 12 tot 16 jaar, begeleid worden in hun sociaal emotionele ontwikkeling op het gebied van wonen en vrije tijd, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een voor hen betekenisvolle toekomst.

In het eerste hoofdstuk wordt duidelijk dat de handelingsverlegenheid van leerkrachten is, dat leerlingen met een grote discrepantie tussen sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd en kalenderleeftijd problemen ondervinden op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling, met name in het sluiten en onderhouden van vriendschappen.

Literatuuronderzoek in het tweede hoofdstuk richt zich op het sociaal emotionele ontwikkelingsniveau van kinderen van twee tot drie jaar en op die van leerlingen van 12 tot 16 jaar maar ook op de ondersteuningsbehoefte die leerlingen met een grote discrepantie tussen kalender- en sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd hebben. Kernbegrippen zoals belevingswereld en ontwikkelingsprofiel worden uitgelegd. In dit hoofdstuk wordt tevens de rol van de leerkracht uiteengezet.

In het derde hoofdstuk kunt u lezen hoe het praktijkonderzoek is uitgevoerd en welke onderzoeksinstrumenten hiervoor zijn gebruikt.

De resultaten van dit onderzoek worden in hoofdstuk vier gepresenteerd. Hiervoor zijn verschillende ZML-scholen in Nederland benaderd om te kunnen onderzoeken wat de inhoud van het onderwijs is aan deze leerlingen op het gebeid van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Tenslotte zijn in het vijfde hoofdstuk aanbevelingen gedaan aan de Van Voorthuijsenschool op het gebied van scholing, methoden en inhoud van het onderwijs. Tevens wordt een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerVan Voorthuijsenschool, Hoofddorp en Haarlem
Datum2014-05-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk