De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bekendheid van psychomotorische therapie binnen de GGZ-instelling.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De bekendheid van psychomotorische therapie binnen de GGZ-instelling.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de huidige vorm van deze zorgmaatschappij is het van belang om je als psychomotorisch therapeut staande te houden binnen een multidisciplinair team, binnen de instelling, binnen de zorg en binnen de Nederlandse samenleving.

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor beeldende therapie, drama therapie, muziek therapie en psychomotorische therapie (FVB, profiel van vaktherapeutische beroepen, 2008). De FVB maakt zich zorgen over de vaktherapieën aangezien ze voortdurend onder druk staan. Door alle organisatorische veranderingen, bekostigingsveranderingen en bezuinigingen moeten verschillende vaktherapeutische disciplines binnen een multidisciplinair team voortdurend een strijd voeren om hun bestaan (FVB, Meerjarenbeleidsplan, 2010).

Dit onderzoek met als onderwerp bekendheid van psychomotorische therapie binnen de GGZ-instelling Lentis wordt de nadruk gelegd op de vragen: weten verschillende disciplines binnen het multidisciplinair team wat de vakdiscipline, psychomotorische therapie inhoudt? En wat is de samenhang tussen de bekendheid en de doorverwijzing naar psychomotorische therapie of de positie van de psychomotorisch therapeut?

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de bestaande en ontbrekende kennis van psychomotorische therapie binnen de verschillende disciplines en afdelingen van de GGZ-instelling Lentis. Dit wordt gedaan door middel van vragenlijsten die afgenomen zijn in de organisatie. Van de 105 benaderde disciplines hebben 46 daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek. Hierbij is gebleken dat alle ondervraagden kunnen verwoorden wat psychomotorische therapie inhoudt, maar de daadwerkelijke kennis wat er in de therapie gebeurt nog onduidelijk is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-05-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk