De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regio Zwolle monitor 2014: hoe identiteit en samenwerking een impuls geven aan een topregio

Samenvatting

De Regio Zwolle Monitor 2012 gaf inzicht in de regionaal-economische dynamiek en verkende de
grenzen en de economische structuur van de Regio Zwolle. Naar voren kwamen de sterke winstgevendheid en investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Ook bleek uit de economische
samenhang en de onderlinge relaties dat het bestuurlijk afgebakende geografische gebied van
de Regio Zwolle overeen komt met de economische realiteit.
De Regio Zwolle Monitor 2013 bracht de fijnmazige economische structuur van de regio nader in
beeld. In de regio bevinden zich verhoudingsgewijze veel kleine en middelgrote (familie)bedrijven
die gezamenlijk de basis vormen van de regionale economie. Veel bedrijven zijn innovatief en
stuwen de regionale economie voorwaarts. Ook werd echter duidelijk dat de regio vanwege het
uitdagende economische klimaat geen voorsprong meer had als het gaat om groei van winst en
productie.
In de Regio Zwolle Monitor 2014 komt naar voren dat de regionaal-economische prestaties over
het algemeen wel nog steeds het landelijk gemiddelde overstijgen. Het beeld van een solvabel en
investeringsbereidheid bedrijfsleven wordt bevestigd. De stagnatie van de productiegroei houdt
echter aan en daarnaast is sprake van een daling van de winst. Door prudent ondernemen,
bereidheid om te investeren en hard te werken, zijn de voorwaarden aanwezig om de toekomst
met vertrouwen tegemoet te treden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
Domein Techniek
LectoraatFamiliebedrijven
Regio Zwolle
Datum2014-01-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk