De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(Hoog)begaafd, uitgedaagd!

aansluiting bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(Hoog)begaafd, uitgedaagd!

aansluiting bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren bestaat er binnen het primair onderwijs steeds meer belangstelling voor onderwijs aan (hoog)begaafden. Zo is op basisschool Het Mozaïek[HSP1] een aantal jaren geleden begonnen met het compactingprogramma. Het voor u liggende rapport[HSP2] is de neerslag van een onderzoek dat is uitgevoerd om te zien of Het Mozaïek voldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen met een (mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde kinderen. Met het onderzoek is inzicht verkregen hoe op Het Mozaïek in alle groepen gewerkt wordt, welk beleid de school heeft voor het omgaan met deze kinderen en welke uitwerking dat heeft in de praktijk. Om de werkwijze op Het Mozaïek goed te kunnen beoordelen is ook onderzoek gedaan in een Leonardoklas en een aantal Vlaamse scholen.
Uit het onderzoek komen als belangrijkste resultaten naar voren dat, ook al heeft de school met het compactingprogramma een goede stap voorwaarts gezet, er nog veel verbeterd kan worden op het gebied van de begeleiding bij verrijking, mogelijkheden voor leerlingen tot samenwerken en borging van het verrijkingswerk[HSP3]. Er is een protocol voor (hoog)begaafden maar daar wordt niet mee gewerkt. Verder blijkt dat bij overige vakken onvoldoende wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek worden aan de schoolleiding van Het Mozaïek aanbevelingen gedaan hoe de aansluiting bij onderwijsbehoeften van (hoog)begaafden het beste gerealiseerd kan worden en hoe de ontwikkeling van de (hoog)begaafde leerling gedurende de schoolperiode het beste gevolgd en geborgd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerBasisschool Het Mozaïek te Zeewolde
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk