De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag beschrijven wij ons onderzoek: "ik heb een goed idee!'; Bij ons onderzoek staat het begrip "kinderparticipatie"; centraal. Wij voeren dit onderzoek uit in opdracht van Travers Welzijn. Travers Welzijn kent diverse methodieken/activiteiten die gericht zijn op kinderparticipatie. Er is binnen Travers Welzijn geen duidelijke visie op kinderparticipatie waardoor er niet één lijn getrokken wordt met het werken hieraan. De bestaande methodieken/ activiteiten staan los van elkaar, zijn onvoldoende intern bekent en niet direct inzetbaar in alle wijken. De doelstelling van dit onderzoek is om deze methodieken/activiteiten bij elkaar te voegen, langs een meetlat van uitgangspunten te leggen en uiteindelijk tot één bruikbare toolkit samen te voegen.

Uit gesprekken met de instelling willen we middels dit verslag antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag:
"Welke visie heeft Travers Welzijn op kinderparticipatie en hoe kunnen wij deze, aan de hand van een meetlat, koppelen aan de bestaande methodieken/activiteiten, daarbij denkend aan het pedagogisch buurtklimaat?';
Om deze vraag te kunnen beantwoorden maken we gebruik van deelvragen. De deelvragen geven tegelijkertijd de stappen/ fases weer binnen het onderzoeksproject. De deelvragen zijn als volgt:

Wat is de visie van medewerkers binnen Travers Welzijn op kinderparticipatie? Welke methodieken/ activiteiten worden, binnen Travers Welzijn, gebruikt om kinderparticipatie vorm te geven? Welke uitgangspunten zijn belangrijk voor een bruikbare meetlat waarlangs methodieken gelegd kunnen worden zodat kinderparticipatie als doel behaald zal worden? Welke landelijke methodieken/activiteiten kunnen hier nog aan toegevoegd worden? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen de methodieken. Zijn methodieken overzichtelijk te clusteren? Hoe kan de door ons samengestelde toolkit van methodieken bekend worden gemaakt bij de medewerkers?

Voordat we bezig gaan met de visie van de medewerkers binnen Travers Welzijn, gaan Voordat we bezig gaan met de visie van de medewerkers binnen Travers Welzijn, gaan we een literatuurstudie doen. Deze theorie vormt de basis voor ons onderzoek en zal een terugkerend onderdeel zijn. Binnen ons onderzoeksproject werken wij samen met een CMV stagiaire die werkzaamheden verricht binnen Travers Welzijn. Een onderzoek doen is een onderdeel van haar jaarstage en kan hiermee goed aansluiten bij ons onderzoeksproject. Zij zal interviews gaan doen met medewerkers van Travers Welzijn om zo de verschillende methodieken en activiteiten te verzamelen. Wij zullen deze informatie uitwerken, zodat deze in de toolkit geplaatst kunnen worden.
Dit verslag bestaat uit verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk zal beginnen met een korte inleiding waarin duidelijk wordt wat er beschreven zal worden. Aan het eind van ieder hoofdstuk geven we een conclusie en beschrijven we wat er in het volgende hoofdstuk
beschreven zal worden. Hierna volgt een korte uitwerking van de hoofdstukken:
Hoofdstuk 1- Methodische verantwoording.

Hoofdstuk 2 - Beschrijving instelling, theorie kinderparticipatie, visie Travers Welzijn.

Hoofdstuk 3 - Meetlat kinderparticipatie; uitgangspunten meetlat, gebruik meetlat, de meetlat, de meetlaat en toolkit.

Hoofdstuk 4 - Methodieken binnen Travers Welzijn en landelijke methodieken.

Hoofdstuk 5 - Beschrijving, opbouw en gebruik toolkit.

Hoofdstuk 6 - Onderzoeksresultaten, conclusies, antwoord op de vraagstelling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerTravers Welzijn, Zwolle
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk