De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn contactpersoon en ik : onderzoeksontwerp met betrekking tot het contactpersoonschap in opdracht van Bloemensteijn

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mijn contactpersoon en ik : onderzoeksontwerp met betrekking tot het contactpersoonschap in opdracht van Bloemensteijn

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Bloemensteijn hebben we een onderzoeksontwerp ontwikkeld waarmee onderzocht
kan worden hoe cliënten de begeleiding door de contactpersoon ervaren.
Bloemensteijn is onderdeel van Stichting InteraktContour, een instelling voor jongeren met een
lichamelijke handicap. Bloemensteijn bestaat uit een woonvorm(WV) en een activiteitencentrum(AC)
de jongeren die wonen op de WV en deelnemen aan het AC zijn tussen de 15 en 25 jaar. De
handicaps van de jongeren zijn divers. Er zijn jongeren met een aangeboren hersenletsel en jongeren
met een niet-aangeboren hersenletsel.
Zowel op de WV als op het AC hebben de jongeren een contactpersoon. De contactpersoon is de
eerst verantwoordelijke voor de zorgverlening aan de cliënt. De contactpersoon stelt het zorgplan,
regelt praktische zaken met de cliënt en houdt het welbevinden van de cliënt in de gaten.
Onze onderzoeksvraag voor dit project luidt:
Hoe kan Bloemensteijn op een effectieve, efficiënte en objectieve manier onderzoek verrichten naar
de ervaring van hun cliënten ten opzichte van de begeleiding door de contactpersoon?
Voor het beantwoorden van deze vraag hebben we verschillende stappen ondernomen. We hebben
instellingen benaderd om na te gaan of er al een dergelijk onderzoeksontwerp bestaat. Geen van de
instellingen die we benaderd hebben bleek over een dergelijk onderzoeksontwerp te beschikken.
We hebben verschillende medewerkers geïnterviewd en een aantal vragen voorgelegd aan de
cliëntenraad. Hieruit hebben we belangrijke punten verkregen om mee te nemen in het ontwikkelen
van het onderzoeksontwerp. Voorbeelden hiervan zijn: bejegening door de contactpersoon, tijd die de
contactpersoon heeft, welbevinden van de cliënt en het afnemen van de enquête op de computer.
Aan de hand van de verkregen resultaten hebben we ons onderzoeksontwerp ontwikkeld. We
hebben gebruik gemaakt van het programma Microsoft Excel. We hebben bij het ontwikkelen van de
enquête weloverwogen keuzen gemaakt voor het stellen van de vragen en het opmaken van de layout.
Om de vragen in de enquête te ondersteunen, hebben we een cd gemaakt waarop de vragen
uitgesproken worden. Cliënten die niet goed kunnen lezen kunnen op deze manier de vragen horen.
Het was helaas niet mogelijk deze cd aan het Excel bestand te koppelen.
De enquête die we ontwikkelt hebben, hebben we getest op een zestal cliënten. Het doel van deze
test was het onderzoeken of de enquête bruikbaar en werkbaar is. De cliënten hebben we
geobserveerd tijdens het invullen van de enquête en na afloop hebben we met iedere cliënt een
gesprekje gehad over hoe de cliënt het invullen van de enquêtes ervaren heeft.
Naast cliënten hebben we ook medewerkers gevraagd om kritisch naar de enquête te kijken. Uit de
verkregen feedback hebben we een aantal verbeterpunten gehaald en deze verwerkt in de enquête.
We hebben voor de medewerkers van Bloemensteijn een handleiding geschreven. In deze
handleiding kunnen ze lezen op welke manier ze de enquête kunnen gebruiken.
De enquête kan gebruikt worden als middel om in gesprek te gaan met de cliënt. Er moet voorzichtig
omgegaan worden met het trekken van conclusies op basis van de verkregen resultaten, omdat het
gaat om een moment opname en deze niet altijd betrouwbaar is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerInteraktContour Bloemensteijn, Hattem
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk