De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Militair ethiekonderwijs voor officieren

Een onderzoek naar ethiekonderwijs voor landmachtofficieren wijst uit dat daarover geen gedeelde visie bestaat, terwijl structurele afstemming ontbreekt.

Rechten:

Militair ethiekonderwijs voor officieren

Een onderzoek naar ethiekonderwijs voor landmachtofficieren wijst uit dat daarover geen gedeelde visie bestaat, terwijl structurele afstemming ontbreekt.

Rechten:

Samenvatting

Van officieren wordt verwacht dat zij een ‘morele professional’ zijn; dat zij ongeacht tijd en plaats de juiste besluiten nemen. Zowel beleidsmakers als militairen verwachten dit, maar ook de politiek, media en maatschappij. Het begrip morele professional is echter multi-interpretabel waardoor onduidelijkheid kan ontstaan over wat precies wordt verwacht. Ethiekonderwijs tracht in het opleidingscurriculum van officieren, verspreid over de loopbaan en verzorgd door diverse instituten, invulling te geven aan dit begrip. Het is echter de vraag of officieren de juiste opleiding en training volgen en of dit ethiekonderwijs voldoende coherent is om aan die verwachting te voldoen. Op basis van een onderzoek naar ethiekonderwijs voor landmachtofficieren kan gesteld worden dat het ethiekonderwijs - naar doel, basis, inhoud, door wie, en hoe - voor officieren slechts beperkt eenduidig in aanpak is, en daarnaast geen coherente leerlijn bevat. Er is geen gedeelde visie en structurele afstemming, terwijl daar wél behoefte aan is.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieMinisterie van Defensie - NLDA
AfdelingFaculteit Militaire Wetenschappen
LectoraatMilitaire Bedrijfswetenschappen
Gepubliceerd inMilitaire Spectator Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, Den Haag, Vol. 192, Uitgave: 5, Pagina's: 248-260
Jaar2023
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk