De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondertoezichtstelling herzien

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ondertoezichtstelling herzien

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

1 januari 2015 treden de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen in werking. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat de inwerkingtreding van deze wetten gaat betekenen voor de praktijkprocedure van de uitvoering van de ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. De Jeugdwet brengt als belangrijkste verandering met zich mee dat alle jeugdhulp wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Bureau Jeugdzorg zal vanaf 1-1-2015 een 'gecertificeerde instelling' worden. Door samenwerkingsafspraken tussen de gecertificeerde instelling en de gemeente Tilburg wordt de uitvoering van de ondertoezichtstelling uitbesteedt aan de gecertificeerde instelling. De Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen geeft een aantal gewijzigde bepalingen bij de opleggen en uitvoering van de ondertoezichtstelling en roept een aantal nieuwe bevoegdheden in het leven. Zo wordt de grond van de ondertoezichtstelling gewijzigd, is de duur niet meer standaard één jaar, kunnen schriftelijke aanwijzingen bekrachtigd worden, kunnen geschillen voorgelegd worde aan de kinderrechter, dient een verzoek tot verlenging gepaard te gaan met een advies van de Raad voor de Kinderbescherming en kan bij een uithuisplaatsing het gezag op bepaalde punten worden overgeheveld naar de gecertificeerde instelling. In de conclusies en aanbevelingen wordt antwoord gegeven op de centrale vraag: ‘’Op welke wijze dienen de huidige protocollen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant met betrekking tot de ondertoezichtstelling te worden gewijzigd, zodat zij in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving op centraal en decentraal niveau na 1 januari 2015 na inwerkingtreding Jeugdwet en Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen?’’

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerBureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk