De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkgericht juridisch onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkgericht juridisch onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In het hoger onderwijs wordt van rechtenstudenten verlangd dat zij praktijkgericht juridisch onderzoek doen. Zij lopen daarbij tegen veel vragen aan. Bijvoorbeeld de vraag welke onderzoeksonderwerpen, welke vraagstellingen en welke onderzoeksopzet geschikt zijn voor een praktijkgericht juridisch onderzoek. Of de vraag hoe je tot een goed antwoord op juridische deelvragen kunt komen en welke methoden en technieken geschikt zijn voor het empirische deel van het onderzoek. Of de vraag op welke wijze de verschillende onderzoeksresultaten geïntegreerd kunnen worden in een beredeneerde conclusie. Of de vraag welke eisen er worden gesteld aan de inhoud en de structuur van het onderzoeksrapport.
Tot nu toe was er geen geschikt boek voorhanden waarin op al deze vragen een antwoord werd gegeven. Juridische onderzoeksboeken gaan immers alleen over juridische onderzoeksvaardigheden en algemene sociaalwetenschappelijke onderzoeksboeken behandelen slechts de empirische methoden en technieken, zoals interview, enquête en observatie. In een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen echter zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in het boek Praktijkgericht juridisch onderzoek. Het is het eerste boek waarin juridische en empirische onderzoeksmethoden geïntegreerd worden aangeboden.

Opbouw van het boek
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een onderzoeksmodel en de methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek. Er wordt uiteengezet wat dit type onderzoek inhoudt en waarin het zich onderscheidt van andere typen onderzoek. De volgende zeven hoofdstukken gaan over de activiteiten die een onderzoeker verricht: oriëntatie op de opdracht en het onderzoeksonderwerp, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, argumenteren en concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Aan iedere activiteit is een hoofdstuk gewijd. Hierin wordt uitgelegd wat de activiteit inhoudt, waarom deze nuttig of nodig is en welke eisen er aan een goede uitvoering worden gesteld. De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk is het meest uitgebreid en ambachtelijk. Er worden praktische adviezen gegeven voor een effectieve en efficiënte aanpak van de onderzoeksactiviteit. Ten slotte gaat hoofdstuk negen over de beoordeling van een rapport van een praktijkgericht juridisch onderzoek.

Doelgroep
Geertje van Schaaijk heeft het boek geschreven voor studenten in het hoger onderwijs en hun begeleiders. Zij vinden in dit boek een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering en begeleiding van een praktijkgericht juridisch onderzoek.

Informatie
Titel: Praktijkgericht juridisch onderzoek
Auteur: G.A.F.M. van Schaaijk
Uitgever: Den Haag: Boom Juridische uitgevers
ISBN 978-90-8974-399-2
Voor meer informatie en inhoudsopgave, zie http://www.boomuitgeversdenhaag.nl/?view=books&id=12724&menutree=4'1'2'371

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
Jaar2011
TypeBoek
ISBN978-90-8974-399-2
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk