De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

De klachten die de klachtencommissie van GGz Breburg ontvangt, vloeien voort uit het algemene klachtrecht "Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)" en het bijzondere klachtrecht "Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ)". In het evaluatieonderzoek (1999) naar de werking van de WKCZ is geconcludeerd dat klagers minder tevreden zijn over de behandeling van hun klachten door de klachtencommissie. Daarna bleek uit latere onderzoeken (2004 en 2009) dat de klachtencommissies volgens de cliënten niet in alle opzichten voldeed aan hun verwachtingen inzake de WKCZ-klachtenbehandeling. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het wetsvoorstel Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ), welke op 7 juni 2010 is ingediend. In het laatste evaluatieonderzoek (2007) van de derde evaluatiecommissie naar de werking van de Wet BOPZ, werd geconstateerd dat de Wet BOPZ niet bestand is gebleven tegen verdere ingrijpende wijzigingen en daarom niet in alle opzichten toekomstbestendig is. Om hierin veranderingen te brengen, is het wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) op 14 juni 2010 ingediend. In dit onderzoek worden de gevolgen van de wetsvoorstellen Wet Cliëntenrechten Zorg en Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de klachtencommissie van GGz Breburg, regio Midden-Brabant, weergegeven. Het wetsvoorstel WCZ brengt veranderingen voor de klachtencommissie van GGz Breburg met zich mee. Zo zal zij door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel WCZ verdwijnen. De interne klachtenbehandeling zal namelijk plaatsvinden bij het bestuur van GGz Breburg en de externe klachtenbehandeling bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Echter, de klachtencommissie van GGz Breburg kan nog wel tot één jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel WCZ, haar werkzaamheden blijven uitvoeren zoals zij thans op grond van haar klachtenreglement (WKCZ) doet. GGz Breburg krijgt namelijk één jaar de tijd om een vereiste klachtenregeling overeenkomstig het wetsvoorstel WCZ tot stand te brengen, en dient tot die tijd de bestaande klachtenregeling op grond van de WKCZ te hanteren. Hoewel de klachtenprocedure van de Wet BOPZ in grote lijnen wordt voorgezet in het wetsvoorstel WVGGZ, brengt de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ook veranderingen voor de klachtencommissie van GGz Breburg met zich mee. Zo bepaalt dit wetsvoorstel in tegenstelling tot de Wet BOPZ ,dat álle leden van de klachtencommissie van GGz Breburg onafhankelijk dienen te zijn. Voor de klachtencommissie van GGz Breburg heeft het wetsvoorstel tot gevolg, dat de tien interne leden hun taken als commissielid niet meer kunnen uitvoeren. De negen externe leden kunnen hun werkzaamheden als commissielid verder uitvoeren bij een (regionale) onafhankelijke klachtencommissie

De klachten die de klachtencommissie van GGz Breburg ontvangt, vloeien voort uit het algemene klachtrecht "Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)" en het bijzondere klachtrecht "Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ)". In het evaluatieonderzoek (1999) naar de werking van de WKCZ is geconcludeerd dat klagers minder tevreden zijn over de behandeling van hun klachten door de klachtencommissie. Daarna bleek uit latere onderzoeken (2004 en 2009) dat de klachtencommissies volgens de cliënten niet in alle opzichten voldeed aan hun verwachtingen inzake de WKCZ-klachtenbehandeling. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het wetsvoorstel Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ), welke op 7 juni 2010 is ingediend. In het laatste evaluatieonderzoek (2007) van de derde evaluatiecommissie naar de werking van de Wet BOPZ, werd geconstateerd dat de Wet BOPZ niet bestand is gebleven tegen verdere ingrijpende wijzigingen en daarom niet in alle opzichten toekomstbestendig is. Om hierin veranderingen te brengen, is het wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) op 14 juni 2010 ingediend. In dit onderzoek worden de gevolgen van de wetsvoorstellen Wet Cliëntenrechten Zorg en Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de klachtencommissie van GGz Breburg, regio Midden-Brabant, weergegeven. Het wetsvoorstel WCZ brengt veranderingen voor de klachtencommissie van GGz Breburg met zich mee. Zo zal zij door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel WCZ verdwijnen. De interne klachtenbehandeling zal namelijk plaatsvinden bij het bestuur van GGz Breburg en de externe klachtenbehandeling bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Echter, de klachtencommissie van GGz Breburg kan nog wel tot één jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel WCZ, haar werkzaamheden blijven uitvoeren zoals zij thans op grond van haar klachtenreglement (WKCZ) doet. GGz Breburg krijgt namelijk één jaar de tijd om een vereiste klachtenregeling overeenkomstig het wetsvoorstel WCZ tot stand te brengen, en dient tot die tijd de bestaande klachtenregeling op grond van de WKCZ te hanteren. Hoewel de klachtenprocedure van de Wet BOPZ in grote lijnen wordt voorgezet in het wetsvoorstel WVGGZ, brengt de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ook veranderingen voor de klachtencommissie van GGz Breburg met zich mee. Zo bepaalt dit wetsvoorstel in tegenstelling tot de Wet BOPZ ,dat álle leden van de klachtencommissie van GGz Breburg onafhankelijk dienen te zijn. Voor de klachtencommissie van GGz Breburg heeft het wetsvoorstel tot gevolg, dat de tien interne leden hun taken als commissielid niet meer kunnen uitvoeren. De negen externe leden kunnen hun werkzaamheden als commissielid verder uitvoeren bij een (regionale) onafhankelijke klachtencommissie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerGGz Breburg, Regio Midden-Brabant
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk