De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toekomst van het ontslagrecht

Een onderzoek naar de wenselijkheid van de hervorming van het ontslagrecht zoals die conform de huidige plannen is voorgesteld, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De toekomst van het ontslagrecht

Een onderzoek naar de wenselijkheid van de hervorming van het ontslagrecht zoals die conform de huidige plannen is voorgesteld, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Nederlandse ontslagrecht is al jaren aan discussie onderhevig. Na verschillende pogingen om het duaal ontslagstelsel te laten vervallen, leek de discussie omtrent het al dan niet hervormen van het ontslagrecht gedurende enkele jaren naar de achtergrond verdwenen. Een nieuw wetsvoorstel zoals Tweede Kamerlid Koşer Kaya (D66) dat op 8 november 2011 aanhangig maakte deed de discussie opnieuw oplaaien. Het niet veel later gepresenteerde Lenteakkoord: 'Verantwoordelijkheid nemen in crisitijd', presenteerde een drastische hervorming van het ontslagrecht en WW, welke grotendeels overeenkwam met de hervorming zoals voornoemd wetsvoorstel die beoogde tot stand te brengen. De meest recente plannen strekkende tot de hervorming van het ontslagrecht en WW zijn opgenomen in het regeerakkoord zoals dat op 29 oktober 2012 werd gepresenteerd onder de titel: 'Bruggen slaan'. Ten opzichte van het Lenteakkoord is de hervorming zoals het regeerakkoord die presenteert op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De hervorming van het ontslagrecht en WW zoals het regeerakkoord die beoogt tot stand te brengen zal een aantal tekortkomingen zoals het huidige ontslagrecht die kent ondervangen, maar niet allemaal. De plannen brengen tevens een aantal specifieke voor- en nadelen voor werkgevers met zich mee. De voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen, waardoor de hervorming van het ontslagrecht en WW zoals het regeerakkoord die presenteert, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers, als onwenselijk kan worden bestempeld.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieVan Sprundel Tax Consultants B.V.
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk