De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Productie van groene waterstof op de Uniper Maasvlakte locatie

Onderzoeksrapport groene waterstof

Open access

Rechten:

Productie van groene waterstof op de Uniper Maasvlakte locatie

Onderzoeksrapport groene waterstof

Open access

Rechten:

Samenvatting

De Nederlandse regering zet stappen om Nederland te behoeden voor verdere klimaatveranderingen. Dit is vast gelegd in het akkoord van Parijs waarin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden. Dit houdt in dat opwekking van energie door middel van fossiele brandstoffen moet stoppen en de uitstoot van CO2 te beperken. Uniper is een internationaal bedrijf dat zich bezig houdt met het produceren van energie. Zij maken op dit moment nog gebruik van verschillende elektriciteitscentrales waaronder de kolencentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. Dit betekent voor Uniper dat de kolencentrale per 2030 gaat worden uit gefaseerd.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn voor het produceren van groene waterstof op de locatie Uniper Maasvlakte. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke groene waterstof productie installatie is geschikt om een continue levering van 60000 Nm3/h te garanderen naar de afnemers via de Maasvlakte infrastructuur?
Een groene waterstof productie installatie is een methode die gebruikt maakt van duurzame grondstoffen en hernieuwbare energie.

Om een antwoord te kunnen geven op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn zeven verschillende productietechnologieën behandeld en getoetst in een multi criteria analyse. Hierin is naar voren gekomen dat Steam methane reforming, elektrolyse, kraken van ammoniak en het vergassen van biomassa het beste naar voren komen als groene productietechnologie voor Uniper Maasvlakte.

Al deze technologieën hebben ook nadelen en dat is voornamelijk de toevoer van duurzame grondstoffen of energie. Daarom wordt er aanbevolen om verschillende technologieën te combineren worden. Eventueel vervolg onderzoek zou kunnen uitwijzen dat andere onder ontwikkelde technologieën beter zijn in de toekomst.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerUniper, Rotterdam
Datum2021-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk