De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Analyse van de natuurlijke slingerperiode van zeeschepen varende naar en komende van de haven van Zeebrugge en dit gebaseerd op FULL SNMS vaarbestanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Analyse van de natuurlijke slingerperiode van zeeschepen varende naar en komende van de haven van Zeebrugge en dit gebaseerd op FULL SNMS vaarbestanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Vlaamse havens willen zich aantrekkelijker maken voor grotere schepen. Hiervoor moeten de havens, toegangsgeulen, sluizen, e.d. zich aanpassen aan de steeds groter wordende schepen (Vlaamse Overheid ,z.d.).
De toegankelijkheidscriteria dienen herbekeken en aangepast te worden aan de grote schepen. Daarom vraagt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), bevoegd voor de scheepvaartafwikkeling op de Westerschelde, om de toegankelijkheidscriteria van de Scheldehavens te bestuderen rekening houdend met het heersende golfklimaat, de afmetingen van de grote schepen en hun gedrag tijdens het aanvaren van de havens.
De hoofdvraag, gesteld in dit onderzoek luidt:” Hoe beïnvloedt het slingergedrag de toegankelijkheid tot de haven van Zeebrugge.”
De bevindingen zijn dat de slingerfrequentie van eenzelfde schip in de verschillende geografische gebieden (Scheur, Bocht Scheur en Zand) dezelfde is, dat de diepgang T een invloed heeft op de slingerfrequentie van het schip en dat het heersend golfklimaat een invloed heeft op de UKC
Deze bevindingen geven de karakteristieken van het slingergedrag van het schip weer.
De verkregen informatie kan gebruikt worden om specifieker onderzoek te doen naar bepaalde parameters en dit ter verbetering van de reeds bestaande toegankelijkheidscriteria zie § 7.4. Zo kan het tijvenster voor grote schepen vergroten. Dit maakt de haven economisch aantrekkelijker voor de rederijen.
Er is geen verschil in slingerhoeken tussen de bestudeerde gebieden. De slingerhoeken liggen tussen de 0.5° en 3.8°.
De dominante slingerperiodes liggen tussen de 12.5s en 33.3s. Het heersend golfklimaat heeft een grote invloed op de slingerhoek, maar niet op de slingerfrequentie.
Er wordt een diepgangreductie van gemiddeld 1.6% berekend. Verder onderzoek zal moeten uitmaken in welke mate deze diepgangreductie kan worden toegepast in het probabilistisch beleid. Dit is een beleid gebaseerd op risico analyses.
Met dit onderzoek staat men weer dichter bij het realiseren van het probabilistische toegangsbeleid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersWaterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen
Datum2017-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk