De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

E-Mobility Park: een stap richting de circulaire economie

In hoeverre draagt het E-Mobility park bij aan een circulaire economie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

E-Mobility Park: een stap richting de circulaire economie

In hoeverre draagt het E-Mobility park bij aan een circulaire economie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

We moeten aan de slag met de energietransitie! Dat is wat Sjoerd de Jongh van Y-Logic dacht. Ook in de ‘Zeeuwse Energiedialoog’ wordt aandacht besteed aan de mobiliteit van Zeeland en de energietransitie. In het ‘Zeeuwse Energiedialoog’ worden verschillende belangrijke elementen genoemd waarmee Y-Logic aan de slag wil gaan.
Om iets te doen met deze elementen heeft Sjoerd de Jongh het idee bedacht om een E-Mobility park te beginnen in Vlissingen. Het eerste park zal op de Kenniswerf komen te staan. Het idee is om voertuigen op hernieuwbare energie te laten rijden. Om deze E-Mobility parken te kunnen realiseren moet een goede businesscase worden opgesteld.
Veel mensen zitten nog vast aan de oude theorieën binnen de economie, waarin alleen maar wordt gedacht in begrippen zoals winst en groei. Het probleem hierbij is dat we niet eeuwig kunnen groeien zonder hiermee de aarde te belasten. Het E-Mobility park wil hier van afstappen en de circulaire economie in hun beleid toepassen. Het doel van dit onderzoek is om een goed businessplan op te stellen voor het E-Mobility park.
De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is: Wat is er nodig om het E-Mobility park rendabel te maken, waardoor wordt bijgedragen aan een circulaire economie?
Het onderzoek is uit een mixed methodes. Om antwoord te krijgen op hoofd- en deelvragen zijn interviews afgenomen met de initiatiefnemers van het E-Mobility park en met verschillende bedrijven op de Kenniswerf. Door verschillende studenten is de rittenadministratie opgevraagd bij de HZ University of Applied Sciences, Scalda, Orionis, DOK41. Deze gegevens zijn door studenten geanalyseerd. Doormiddel van offerteopgaves en partnerbijeenkomsten is gevraagd aan de partners hoeveel zij willen sponsoren aan het park.
Uit de interviews blijkt dat het E-Mobility park al een goede stap heeft gezet richting de circulaire economie. Dit doen zij door over te gaan van bezit naar gebruik en door het park circulair in te richten. Uit de analyses van de rittenadministratie blijkt dat er veel potentiele kilometers zijn die door het E-Mobility park kunnen worden overgenomen. Doormiddel van de verschillende offertes die zijn opgevraagd is de begroting scherper gemaakt.
De conclusie die getrokken kan worden is dat het E-Mobility park om rendabel te worden verschillende dingen nodig heeft. Allereerst moet het E-Mobility voldoende gebruikers hebben die de deelauto’s in de toekomst gaan huren. Wanneer het E-Mobility voldoende gebruikers heeft zal het de constante kosten die de auto en het park met zich meebrengen kunnen verrekenen. Ook heeft het E-Mobility park een goede en duidelijke begroting nodig, zodat zij een subsidie kunnen aanvragen voor de bouw van het fysieke park. Het E-Mobility park is op verschillende manieren al bezig met de circulaire economie. Eén van de doelstellingen van het E-Mobility park is om de mobiliteit op de Kenniswerf te verduurzamen. Dit willen zij doen door voertuigen te gaan delen. Hierdoor wordt door de gebruikers overgegaan van bezit naar gebruik. Dit is één van de punten van de circulaire economie. De bouw van het E-Mobility park zal op een circulaire manier plaat vinden. De bouwstenen die zullen worden gebruikt zullen na afbraak weer kunnen worden hergebruikt. Een aanbeveling is om een vervolgonderzoek te doen om te kijken hoe het E-Mobility park de ketensamenwerking tussen fabrikanten kan vergroten zodat het park nog meer aan de circulaire economie kan doen. Ook wordt aanbevolen wanneer het E-Mobility park op de Kenniswerf is gerealiseerd onderzoek te doen naar mogelijke andere locaties om het concept van het E-Mobility park te herhalen, zodat de deeleconomie in Zeeland een boost kan krijgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerY-Logic, Vlissingen
Datum2018-09-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk