De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verloskundige interventies bij primaire postpartum haemorrhagia ten gevolge van uterusatonie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verloskundige interventies bij primaire postpartum haemorrhagia ten gevolge van uterusatonie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De aanleiding van het onderzoek naar de verloskundige interventies bij primaire PPH ten gevolge van uterusatonie is het feit dat PPH de hoofdoorzaak van maternele mortaliteit is en in westerse landen een stijging van incidentie wordt gezien. Het onderzoek richt zich op het krijgen van inzicht in welke interventies door verloskundigen toegepast worden bij PPH.
Methode: Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoekstype. Het betrof een anoniem surveyonderzoek onder verloskundigen. De link van de internetenquête is naar 40 verloskundepraktijken en 60 ziekenhuizen verstuurd. De verloskundigen aselecte benaderd. De resultaten zijn geanalyseerd in SPSS.
Resultaten: Van de 103 respondenten werkt 33% in de eerste lijn, 63% in de tweede lijn en 6% in beide. In totaal is 75% bekend met alle verloskundige interventies en 29% met de gynaecologische interventies. Isotone vloeistoffen toedienen (17%) en uterusspoeling (69%) waren de meest onbekende. Van de verloskundigen is 86% het ermee eens dat ze tijdens de opleiding volledig zijn geïnformeerd over interventies. Meer dan de helft (63%) heeft meerdere keren een bijscholing gevolgd. Bij die groep ligt de kennis hoger dan de groepen die één keer of nooit een bijscholing hebben gevolgd. Syntocinon® toedienen, gynaecoloog/112 bellen, baarmoedermassage, parameters controleren en eenmalige katheterisatie zijn door (meer dan) 97% van de verloskundigen meerdere malen toegepast. De overige interventies minder. In de eerste lijn worden vaak minder interventies worden toegepast. De interventies worden door de meerderheid niet op basis van ervaring of EBP toegepast. Aanbevelingen van organisaties als de WHO over de (volgorde van) interventies worden opgevolgd en 96% volgt het protocol omtrent PPH.
Discussie: Het feit dat 83% een actief beleid voert komt overeen met de aanbevelingen van de WHO en NVOG. Isotone vloeistoffen toedienen is de minst bekende interventie. Dit kan komen doordat in de enquêtevragen geen stofnamen stonden. Uterusspoeling was bij 69% onbekend. Dit komt overeen met literatuur. Een tegenstelling is dat in de theorie wordt genoemd dat mensen veel van wat ze doen uit ervaring leren. Uit de resultaten blijkt dat de meesten juist niet op basis van ervaring handelen. Slechts de helft van de verloskundigen dient nog Methergin® toe. Dit komt overeen met de literatuur waarin veel gevaren van Methergin® worden benoemd. Sterke punten van het onderzoek zijn de hoge populatievaliditeit, recente literatuur en dat de enquête anoniem was. Zwakke punten zijn dat de groep uit de eerste lijn slechts 33% van het totaal is, dat twaalf respondenten het afgelopen werkjaar geen PPH hebben meegemaakt en dat een aantal vragen moeilijk waren.
Conclusie en aanbevelingen: In de eerste lijn worden minder interventies toegepast. Verloskundigen handelen overwegend niet op basis van ervaring of EBP. Driekwart is bekend met alle verloskundige interventies en bijna een derde met gynaecologische interventies. Bijscholingen leveren een positieve bijdrage aan de kennis. Protocollen worden bijna altijd nageleefd. Het wordt aanbevolen om bijscholingen te organiseren en om vervolgonderzoek te doen naar de reden van het toepassen van interventies en naar het verband tussen niet of minder uitvoeren van interventies en de bekwaamheid van de verloskundigen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Datum2016-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk