De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het implementeren van een risicoraamwerk binnen de afdeling F&C

Open access

Rechten:

Het implementeren van een risicoraamwerk binnen de afdeling F&C

Open access

Rechten:

Samenvatting

Voor Emergis is tot op heden moeilijk aantoonbaar om aan interne en externe stakeholders te laten zien hoe zij binnen de Finance & Control afdeling met risico's omgaan en in welke mate deze risico's beheerst worden. Een belangrijke reden voor dit probleem is het feit dat er nog geen risicomanagementraamwerk wordt toegepast binnen de organisatie.

Het doel van dit onderzoek, en tevens de onderzoeksvraag, is om te achterhalen in hoeverre een risicomanagementraamwerk kan bijdragen bij adequaat risicomanagement binnen de afdeling F&C van Emergis.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Ten eerst is er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, die hebben geleid tot een complexere en risicovollere bedrijfsvoering. Daarna is er onderzoek gedaan naar het begrip risicomanagement en verschillende risicomanagementmodellen die gebruikt kunnen worden binnen een zorginstelling.

Vervolgens is er aan de hand van interviews, met medewerkers binnen de afdeling F&C, de huidige en gewenste situatie omtrent risicomanagement in beeld gebracht. Hieruit kwam naar voren dat er op dit moment geen duidelijke structuur is op gebied van risicomanagement en dat de onderlinge samenwerking tussen de teams niet optimaal is. Daarnaast is het de bedoeling dat medewerkers uiteindelijk meer betrokken moeten zijn bij risicomanagement en dat het onderdeel van de planning & control cyclus moet worden. Een risicomanagement raamwerk kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

Op basis hiervan wordt aanbevolen onder andere, per proces binnen F&C, workshops te organiseren. Het facturatieproces is hierbij een goede pilot, omdat hier drie verschillende teams bij betrokken zijn. Ten eerste zorgt dit ervoor dat alle risico’s binnen dat proces in kaart worden gebracht, inclusief kans maal impact. Daarnaast bevordert dit de bewustwording in het denken in risico’s onder de medewerkers. Verder kan dit ook zorgen voor een betere onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams op de afdeling. Het uitvoeren van risicomanagement workshops is een goede start om te beginnen met risicomanagement en om gebruik te maken van een risicomanagementraamwerk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerEmergis, Kloetinge
Datum2021-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk