De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van de niet- ablatieve fractionele laser op huidveroudering?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is het effect van de niet- ablatieve fractionele laser op huidveroudering?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu signaleert een toenemend gebruik van fractionele lasers voor cosmetische doeleinden waaronder rimpelreductie. Een onderzoek naar de effectiviteit van de niet- ablatieve fractionele laser voor huidveroudering is van belang omdat binnen de Huidtherapie steeds meer vraag naar huidverjonging/ verbetering is. De behandeling is echter kostbaar en daarom is het relevant voor zowel de behandelaar als de patiënt om te weten of daadwerkelijk positieve resultaten bereikt worden.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoeksrapport is om de effectiviteit van de niet- ablatieve fractionele laser op huidveroudering vast te stellen.
Vraagstelling
Wat is het effect van de niet- ablatieve fractionele laser op huidveroudering?
Materiaal en Methoden
Bij dit literatuuronderzoek zijn met de volgende MeSH termen gezocht:
Skin Rejuvenation, Fractional Laser, Non- Ablative, Wrinkles, Skintexture, Aging Skin, 1550 nanometer, Fractional Photothermolysis.
In databanken zoals Pubmed, Cinahl, Worldcat, Lucas, Google Scholar en Cochrane is gezocht naar wetenschappelijke artikelen met een Level of Evidence van 1 tot en met 4.
Resultaten Voor het beantwoorden van de vraagstelling zijn 5 Systematic Reviews en 3 Randomized Controlled Trials geïncludeerd. De geconstateerde verbeteringen in collageenaanmaak varieerden van 25% tot 75% en werden veroorzaakt door een verhoogde werking van fibroblasten ten gevolge van wondgenezing. Gemiddeld werd een verbetering van 50% waargenomen. Uit de resultaten bleek een minimale incidentie van bijwerkingen en complicaties.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de niet- ablatieve fractionele laser een positief effect heeft op de verouderde huid ten gevolge van een verhoogde collageenaanmaak. Hierbij zijn zowel oppervlakkige, gemiddelde als diepe rimpels behandelbaar.

Problem thesis
The National Institute for Public Health and Environment signals an increasing use of fractional lasers for cosmetic purposes including wrinkle reduction. A study of the effectiveness of non-ablative fractional laser for skin aging is significant because of the increasing demand for skin rejuvenation. The treatment is expensive and therefore it is significant for practitioner and patient to know if effectively positive results have been achieved.
Objective
The purpose of this literature research is to determine the effectiveness of the non-ablative fractional laser for skin rejuvenation.
Research question
What is the effect of the non-ablative fractional laser for skin rejuvenation?
Methods
This literature research was searched with the following MeSH terms:
Skin Rejuvenation, Fractional Laser, Non-Ablative, Wrinkles, Skin Texture, Aging Skin, 1550 nanometers, Fractional Photothermolysis.This research is a qualitative research. An answer on the research question was based on found scientific articles. Pubmed, Cinahl, Worldcat, Lucas, Google Scholar and the Cochrane are databases which is sought for articles with a high Level of Evidence.
Results There are 5 Systematic Reviews and 3 Randomized Controlled Trials included in this research to answer the research question. The improvements measured in collagen synthesis ranged from 25% to 75%, and were caused by an increased activity of fibroblasts as a result of wound healing. On average, an improvement in collagen synthesis of 50% was observed. The results showed a minimal incidence of side effects and complications.
Conclusion
It can be concluded that the non-ablative fractional laser has a positive effect of skin aging. Both superficial, medium and deep wrinkles are treatable.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk