De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeks- en adviesrapport Gemeente Harderwijk

Een onderzoek naar de beleving, wensen en behoeften van inwoners en ondernemers van Harderwijk met betrekking tot de gemeentelijke website

Rechten:

Onderzoeks- en adviesrapport Gemeente Harderwijk

Een onderzoek naar de beleving, wensen en behoeften van inwoners en ondernemers van Harderwijk met betrekking tot de gemeentelijke website

Rechten:

Samenvatting

De website van de gemeente Harderwijk is een belangrijk communicatiemiddel dat gemiddeld ruim 17.000 bezoekers per maand trekt. Tot voor kort was het niet duidelijk wie deze bezoeker
precies is, en nog belangrijker: wat deze bezoeker precies komt doen op de website. Alle beschikbare informatie wordt momenteel op de website gezet. Hierbij wordt nagenoeg geen rekening gehouden met de informatiebehoefte van inwoners en ondernemers. De webmaster van de gemeente Harderwijk heeft aangegeven dat hij de website graag beter wil laten aansluiten op de beleving, wensen en behoeften van de inwoners en ondernemers van Harderwijk. Ook wil de webmaster weten op welke manier de gemeente Harderwijk met haar website koploper van de regio kan worden. Dit onderzoeks- en adviesrapport biedt de
webmaster handvatten om een nieuwe strategie voor de website te bepalen waarin de behoeften van inwoners en ondernemers en de wens een koploperspositie te hebben, voorop staan. Om erachter te komen op welke manier de webmaster dit doel kan nastreven, zijn er verschillende vormen van onderzoek uitgevoerd. Het huidige websitebezoek van de gemeentelijke website is onderzocht door de statistieken van de website te analyseren en een onderzoek te houden onder websitebezoekers. Door deze methoden met elkaar te vergelijken,
kwamen de toptaken van de websitebezoeker duidelijk naar voren.
Daarnaast is er door middel van literatuuronderzoek en een aanvullende verkenning onder de websitebezoekers van de gemeente Harderwijk, onderzocht aan welke informatie en diensten de
inwoners en ondernemers nog behoefte hebben. Ook zijn er gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers van de gemeente Harderwijk, om in kaart te kunnen brengen welke zaken zij terug willen zien op de website. Om erachter te komen welke producten en diensten
online aangeboden moeten worden, is er aan de hand van omzetgegevens onderzocht met welke reden men momenteel de fysieke balie van de gemeente Harderwijk bezoekt. Door middel van een concurrentieanalyse zijn de omliggende gemeenten geanalyseerd. Het is goed om te kijken naar wat anderen doen, zodat hier van geleerd kan worden en nieuwe ideeën kunnen worden opgedaan. Tot slot zijn de huidige trends en ontwikkelingen op websitegebied in kaart gebracht en zijn er gesprekken gevoerd met koplopergemeenten in Nederland. Dit is
gedaan om erachter te komen wat de gemeente Harderwijk moet doen om een koploperspositie te kunnen bekleden. De verschillende vormen van onderzoek hebben tot een aantal duidelijke conclusies geleid,
namelijk: De website van de gemeente Harderwijk wordt voornamelijk bezocht voor actuele informatie, evenementen, openingstijden, vacatures, bezienswaardigheden, informatie over het bestuur en de raad, informatie over afval, contactinformatie, productinformatie
(met paspoort als belangrijkste product) en informatie over het zwembad. De inwoners en ondernemers van Harderwijk hebben een grote informatiebehoefte. Het plaatsen van actuele en juiste informatie zorgt ervoor dat deze behoeften worden bevredigd. Vooral productinformatie en nieuwsberichten zijn zaken waar inwoners en
ondernemers behoefte aan hebben. De gemeente Harderwijk kan de ambitie om koploper te worden in de regio, goed combineren met de wens om de gemeentelijke website beter aan te laten sluiten op de beleving, wensen en behoeften van haar inwoners en ondernemers. Door trends en ontwikkelingen toe te passen die tevens zorgen voor een betere beleving van het websitebezoek, wordt aan beide behoeften voldaan. Een heldere menustructuur op de website van de gemeente Harderwijk draagt bij aan een betere beleving van het websitebezoek. De websitebezoekers kunnen op deze manier makkelijker de informatie vinden waar zij naar op zoek zijn. Ook een goedwerkende interne zoekfunctie draagt bij aan een positievere beleving van het
websitebezoek. Om ervoor te zorgen dat de website beter aansluit op de beleving, wensen en behoeften van de gemeente Harderwijk, zal de gemeente Harderwijk de toptaken duidelijk op de homepage
moeten weergeven. Daarnaast dienen de navigatiestructuur en de interne zoekmachine van de website verbetert te worden, zodat bezoekers makkelijker informatie kunnen vinden. De informatie op de website moet te allen tijde actueel en juist zijn, dit kan alleen als er duidelijke afspraken gemaakt worden over het beheer en het onderhoud van de teksten. Het is verstandig om alle berichten waarvan de relevantie verdwenen is te archiveren of te verwijderen, zodat de website overzichtelijker en beter beheersbaar wordt. Er dient vooral
onderscheid gemaakt te worden tussen ondernemers en inwoners op productniveau. Het uitvoeren van nader onderzoek naar welke producten ondernemers op zoek zijn, is hierbij verstandig. Om koploper te kunnen worden van de regio, zal de gemeente Harderwijk trends en
ontwikkelingen door moeten voeren op haar website. Trends die momenteel geschikt zijn voor de gemeente zijn onder andere responsive design en het aanbieden van informatie in beeldvorm.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerGemeente Harderwijk
Datum2012-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk