De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Augmented reality. The new everyday life.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Augmented reality. The new everyday life.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Augmented Reality (AR) is een begrip dat verschillende definities kent. AR heeft onder meer als definitie het toevoegen van computergemaakte beelden aan reële beelden. In de definitie wordt al gezegd dat dit toevoegen gaat met behulp van een computer. Dit kan een echte computer zijn, een mobiele telefoon of een ander apparaat. Het apparaat dient verbonden te zijn met het internet, en/of over een gps-ontvanger of kompas te beschikken.
AR valt het duidelijkst te omschrijven aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, denk hierbij aan het zoeken naar een pinautomaat met behulp van de (camera van de) mobiele telefoon. Op het beeld van de camera wordt een extra laag informatie gelegd die jou vertelt waar de dichtstbijzijnde pinautomaat te vinden is.
Het definiëren van het begrip meerwaarde (van AR) is niet eenvoudig. Om te onderzoeken wat de meerwaarde van AR voor de Nederlandse consument is, is er gekeken naar de acceptatiegraad en de beleving. Deze beide onderdelen zijn getoetst aan de hand van een vragenlijst, waaruit naar voren is gekomen dat slechts 22,5% van de Nederlandse consumenten wel eens gebruik heeft gemaakt van AR. Overigens is van de overige 77,5% maar liefst 85,5% van de consumenten wel nieuwsgierig naar AR, zij zouden er wel eens gebruik van willen maken.
Om te kijken of de consument AR accepteert is er gebruik gemaakt van het UTAUT model. Dit model is ontwikkeld om de acceptatie van een informatiesysteem binnen een organisatie te meten.
In dit geval is er gekeken naar de acceptatie door de Nederlandse consument. Er is gebruik gemaakt van het belevingsonderzoek om zo de beleving bij de consument te meten, waarbij het organisatie onderdeel is uitgesloten. Naast de consument is aan de specialisten (afnemers en leveranciers) gevraagd naar de ontwikkelingen op het gebied van AR, aan de hand van een open interview. Uit het UTAUT-model blijkt dat de gebruikers een positieve houding hebben tegenover AR. Het gaat hier om consumenten die AR al een keer gebruikt hebben. Deze gebruikers hebben de juiste middelen (apparatuur) en vinden het gebruik van AR eenvoudig. Dit is een positief punt, de gebruiker vindt het namelijk belangrijk dat AR gebruiksvriendelijk, up-to-date en simpel is.
Daarnaast vindt de gebruiker dat een AR-toepassing informatief moet zijn, een duidelijk doel moet hebben, en deze moet passen bij de interesses. Uit het belevingsonderzoek is gebleken dat AR een hoge waarde heeft als het gaat om het stimuleren van een consument, het maakt een consument nieuwsgierig en de consument vind het origineel en uniek. Daarnaast zorgt AR voor gespreksstof met vrienden, kennissen en collega's. En AR zet sommige consumenten aan om actie te ondernemen en/of ze levert bruikbare tips op. In de beleving van de consument past AR in hun leven en vergemakkelijkt AR het dagelijks leven door oplossingen te bieden.
Als er wordt gekeken naar de gebruiker, de specialisten en de afnemer dan zijn er een aantal overeenkomsten te ontdekken. De gebruiker en de specialisten hebben dezelfde verwachting wat betreft aspecten die belangrijk zijn, vooral gebruiksvriendelijkheid komt hier aan bod. Daarnaast moet AR simpel zijn. De specialisten denken meer na over de techniek erachter en de apparatuur die hiervoor nodig is, terwijl de gebruiker meer denkt aan de kwaliteit van de informatie die up-to-date dient te zijn. De eerste afnemers in Nederland kunnen worden omschreven als de organisaties die al hebben geprofiteerd van het feit dat AR nieuw en innovatief is. Een goede toepassing heeft op dit moment een wat betere uitwerking nodig wat betreft strategie en concept.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingDigitale Communicatie
AfdelingCommunicatie
PartnerUnit 4 Internet Solutions; Afd. Strategie & Concepting
Datum2010-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk