De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van spiegeltherapie op fantoompijn bij patiënten na een unilaterale amputatie? : een systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is het effect van spiegeltherapie op fantoompijn bij patiënten na een unilaterale amputatie? : een systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: In deze systematische review is door middel van literatuuronderzoek het effect van
spiegeltherapie op fantoompijn bij patiënten na een unilaterale amputatie onderzocht.
Methode: Artikelen over spiegeltherapie bij fantoompijn zijn gezocht door twee fysiotherapeuten in
opleiding in de databanken CINAHL, PEDro, PubMed en Web of Knowledge. Artikelen werden
geïncludeerd wanneer fantoompijn een uitkomstmaat was, de amputatie de oorzaak was van de
fantoompijn en de artikelen waren geschreven na 2003. De methodologische kwaliteit is beoordeeld
met de PEDro-score, de SCED scale en de criteria van Van Tulder.
Resultaten: Van de 43 gevonden artikelen bleken vier artikelen geschikt te zijn voor deze
systematische review en zijn geanalyseerd. Van deze vier artikelen zijn er twee Randomized
Controlled Trials (RCT's), één pilot study en één case study. De methodologische kwaliteit van de
artikelen is slecht tot redelijk. Uit één RCT bleek dat spiegeltherapie een positief effect heeft op het
verminderen van fantoompijn en uit de andere RCT bleek dat er geen significant verschil is tussen de
interventiegroep en de controlegroep. Zowel de pilot study als de case study toonden een
significante vermindering aan van de fantoompijn na de interventie.
Conclusie: Er kan geen passend antwoord worden gegeven op de vraag wat het effect is van
spiegeltherapie op fantoompijn vanwege de verschillende uitkomsten van de onderzoeken, de
methodologische tekortkomingen en beperkt aanwezige literatuur.
Trefwoorden: Fantoompijn, Amputatie, Spiegeltherapie
Abstract
Objective: Articles are evaluated in this systematic review to investigate the effect of mirror
therapy on patients with phantom limb pain after unilateral amputation.
Method: Articles about mirror therapy for phantom limb pain are searched by two physiotherapy
students in CINAHL, PEDro, PubMed and Web of Knowledge. To be included in the review articles
had to investigate phantom limb pain, the phantom limb pain had to be caused by an amputation
and the articles had to be published after 2003. The methodological quality is assessed with the
PEDro score, the SCED scale and the Van Tulder criteria.
Results: Out of the 43 articles about mirror therapy only four match the criteria for this systematic
review. These four consisted of two Randomized Controlled Trials (RCTs), one pilot study and one
case study. The articles were evaluated and the methodological quality was found to be poor to
fair. One RCT showed a positive effect of mirror therapy on phantom limb pain and the other RCT
showed no significant difference between the intervention group and the control group. The pilot
study and case study both showed a significant decrease in phantom limb pain after mirror
therapy.
Conclusion: The studies showed different effects, the methodological qualities are very poor and
there is a limited offer of literature. Therefore it is not possible to give a clear answer to the main
question about the effect of mirror therapy on phantom limb pain.
Keywords: Phantom Limb Pain, Amputation, Mirror Therapy

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk