De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begrijpt u wel wat ik voel? Het belang van een screeningsinstrument om nociceptieve en neuropathische pijn te herkennen bij kanker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begrijpt u wel wat ik voel? Het belang van een screeningsinstrument om nociceptieve en neuropathische pijn te herkennen bij kanker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Pijn bij kanker is nog vaak een probleem. De beoordeling van pijn wordt gecompliceerd door de invloed van psychologische, sociale en spirituele factoren. Onvoldoende zicht op de oorzaak van pijn of de factoren die de pijn beïnvloeden, zorgen vaak voor een inadequate pijnbestrijding. Chronische pijn bij kanker brengt vaak gevoelens van angst en onzekerheid met zich mee wat soms zelfs kan leiden tot een depressie. Een goede behandeling van pijn is om die reden dus van belang. Pijn bij kanker kan verdeeld worden in een nociceptieve - en neuropathische component. Deze componenten hebben beiden een verschillende respons op medicamenteuze behandeling. Om deze vormen van pijn gericht te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat het onderscheid tussen beide wordt gemaakt. Patiënten met kanker hebben in meer dan de helft van de gevallen beide vormen van pijn ("mixed pain"), wat het belang van goed diagnosticeren van pijn onderstreept.
In een praktijkonderzoek is het probleem geanalyseerd met behulp van de vraagstelling of neuropathische pijn voorkomt bij patiënten die worden behandeld met chemotherapie voor solide tumoren en of deze vorm van pijn wordt herkend door artsen en verpleegkundigen. Deze vraag is onderzocht door medisch-specialisten te interviewen. In dit interview is het signaleren van pijn en het gebruik maken van een screeningsinstrument om pijn te beoordelen aan de orde gekomen. Ook de huidige organisatie van de pijnbestrijding en de verbeteringen voor de toekomst zijn besproken. Onder de verpleegkundigen is een enquête gehouden. Hierin zijn vragen gesteld over de mate waarin verpleegkundigen denken dat pijn voorkomt bij patiënten met kanker. Wordt de multi-dimensionele pijnanamnese gebruikt om pijn te beoordelen en wordt de pijnintensiteit dagelijks gemeten bij de zorgverlening. Er is hen gevraagd of zij vinden dat pijn voldoende wordt bestreden en welke verbeteringen er zouden kunnen worden gedaan. Als laatste werd hen gevraagd of zij vinden dat neuropathische pijn voldoende wordt herkend.
Tot slot is er een dossieronderzoek gedaan onder patiënten waarin gekeken is naar het rapporteren over pijn. In een interview zijn aan patiënten vragen voorgelegd over de pijnintensiteit die zij ervaren, of zij de pijn kunnen beschrijven en of zij tevreden zijn over de pijnmedicatie. Geconcludeerd kan worden dat neuropathische pijn voorkomt en dat deze onvoldoende wordt herkend door de professionals. Er wordt geen multidimensionele pijnbeoordelingsschaal gebruikt om pijn te diagnosticeren. Pijn wordt gemeten, maar met de gemeten waarde wordt onvoldoende gedaan. Medisch specialisten en verpleegkundigen zijn van mening dat de pijnbestrijding verbeterd zou kunnen worden en ook de patiënten zijn niet tevreden over de pijnbestrijding.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk