De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport MijnStudent Studentenklusbedrijf.

Een kwalitatief onderzoek naar de verhouding tussen de verwachtingen van (potentiële) klanten en de werkelijke ervaringen van de klanten van MijnStudent.

Rechten:

Onderzoeksrapport MijnStudent Studentenklusbedrijf.

Een kwalitatief onderzoek naar de verhouding tussen de verwachtingen van (potentiële) klanten en de werkelijke ervaringen van de klanten van MijnStudent.

Rechten:

Samenvatting

MijnStudent is het eerste studentenklusbedrijf in Nederland. Klanten kunnen bij MijnStudent terecht voor vier verschillende diensten: (1) de verhuisdienst, (2) de klusdienst, (3) de tuindienst, en (4) de PC-dienst. MijnStudent merkt dat klanten huiverig kunnen zijn om studenten in te huren. Dit heeft in sommige gevallen te maken met de beeldvorming rondom studenten. De klanten zijn er niet voldoende van overtuigd dat de studenten van MijnStudent goed werk leveren en kunnen om deze reden besluiten geen gebruik te maken van de diensten van MijnStudent. MijnStudent kan hierdoor klanten mislopen. Na het uitvoeren van het onderzoek worden vier korte films geproduceerd. Deze films komen op de website van MijnStudent en moeten bijdragen aan de overtuiging van de klant omtrent het kunnen van de studenten. MijnStudent spreekt verschillende doelgroepen aan, waaronder hoger opgeleide particulieren. MijnStudent heeft gemerkt dat juist de hoger opgeleide particulieren huiverig kunnen zijn bij het inhuren van studenten, omdat de studenten in de privésfeer van deze mensen komen. Het onderzoek verschaft inzicht in de verhouding tussen de verwachtingen vooraf en de werkelijke ervaring van (potentiële) klanten van MijnStudent. Na het uitvoeren van dit onderzoek en het produceren van de korte films is de doelgroep, hoger opgeleide particulieren, op de hoogte van wat de studenten allemaal kunnen. Zij zijn na het bekijken van de korte films overtuigd van het kunnen van de studenten van MijnStudent. Zij zien in dat de studenten goed werk leveren. Nadat zij de korte films op de website per dienst hebben bekeken worden eventuele twijfels en/of angsten weggenomen en zullen zij overgaan tot het inhuren van de studenten voor een verhuis-, tuin-, klus- en/of PC-dienst. De hoofdvraag is: 'Op welke manier verhouden de verwachtingen van (potentiële) klanten en de werkelijke ervaringen van de klanten van MijnStudent zich tot elkaar?' Deelvragen zijn: 'Waar zijn de (potentiële) klanten van MijnStudent van tevoren over het algemeen bang voor bij het inhuren van studenten, per dienstverlening?' 'Wat zijn de redenen waardoor (potentiële) klanten af kunnen haken?' 'Waar gaat het in de praktijk het meeste mis bij de uitvoering van de diensten van MijnStudent?' 'Wat vinden de klanten van MijnStudent goed aan de diensten van MijnStudent?' 'Wat wil MijnStudent uitdragen (in de korte films?' Als de hoofdvraag beantwoord is kan er ook antwoord worden gegeven op de gestelde beleidsvraag vanuit MijnStudent: 'Wat is de belangrijkste boodschap die naar voren moet komen in de korte films per dienstverlening?'

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBedrijfscommunicatie
AfdelingCommunicatie
AfstudeerorganisatieMijnStudent, Studentenklusbedrijf, Utrecht
Datum2012-05-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk