De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doe dat ook een ander niet?

de gebrekkige gewetensontwikkeling bij kinderen, theorie en behandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doe dat ook een ander niet?

de gebrekkige gewetensontwikkeling bij kinderen, theorie en behandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft tot doel het vergroten van het inzicht op het gebied van kinderen met een verstoorde gewetensontwikkeling
Een gebrekkige gewetensontwikkeling is een fenomeen dat veel voorkomt bij kinderen die in jeugdzorginstelligen of justitiële jeugdinrichtingen terecht komen. Dit onderzoek gaat in op
theorieën omtrent dit thema, en op aspecten die van belang zijn bij de behandeling van deze kinderen. Daarvoor wordt gekeken naar theorieën vanuit de orthopedagogiek en de psychologie, en
naar praktijkervaringen van psychologen en orthopedagogen die in de jeugdzorg of in justitiële jeugdinstellingen werkzaam zijn. In de aanbeveling wordt ten slotte gekeken wat de mogelijkheden
zijn om als creatief therapeut met dit thema aan de slag te gaan.
Uit het onderzoek blijkt dat er geen sluitende theorie bestaat over de gebrekkige gewetensontwikkeling. Wel wordt duidelijk dat er vele aspecten ten grondslag (kunnen) liggen aan het probleem, en dat er nauwelijks behandelingen gericht zijn specifiek op de ontwikkeling van het geweten. Uit de praktijkverhalen komt de koppeling tussen hechtingsproblematiek en de gebrekkige gewetensontwikkeling opvallend naar voren. Evenals het de waarde die wordt gehecht aan
vaktherapie met betrekking tot de behandeling van deze kinderen.

The grater part of the children being treated in Youth Care Centers or in Youth Detention Centers
have to deal with an inadequately developed conscience. This research is about theories concerning
this theme, and the aspects of importance in the treatment of those children.
This research is conducted on theories developed in the field of the orthopedagogics and
psychology, as well as the practical experiences of professionals working at Youth Care Centers and
Youth Detention Centers. The research will result in a recommendation in which a suggestion will
be given to engage Art Therapy in the treatment of the inadequate conscience development.
The study shows that there is no theory explaining inadequate conscience development as a whole.
It becomes clear that a wide range of problems may cause an inadequate conscience development.
And that there is a lack of treatments focused on this specific subject.
From the surveys the importance of the early attachment in connection with the development of the
conscience is put forward. Another outcome is the importance of non-verbal therapies as a treatment
of those children

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk