De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Digitale Revolutie In Het Onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De Digitale Revolutie In Het Onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit document is de uitwerking van het onderzoek "De Digitale Revolutie in het Onderwijs" te vinden, waarin onderzoek is gedaan naar de wensen en eisen voor grootschalig gebruik van draadloze apparatuur met betrekking tot digitaal leren. Op dit moment is hier grote onduidelijkheid over.
Door middel van een enquête zijn de docenten ondervraagd. Uit deze enquête is gebleken dat veel docenten erg enthousiast zijn over digitale lesmethodes en het gebruik van bijvoorbeeld een tablet in de les. Zij geven wel aan dat er nog een aantal haken en ogen aan het digitale leren zitten. Zij zijn bang dat de ICT infrastructuur een (te) grote factor speelt bij de implementatie hiervan. Bij storingen is men bang niet te kunnen werken tijdens de lessen met digitale content. Hoe leerlingen gecontroleerd moeten worden op het gebruik met de tablet of laptop is eveneens een aandachtspunt. De docenten geven aan graag overzicht te hebben wie wat doet tijdens de lessen.
Tevens blijkt uit het onderzoek dat veel docenten toch graag een papierenversie van het lesboek zouden willen behouden, zij spreken hun twijfels uit over het gebruik van volledig digitaal onderwijs. Leerlingen kunnen op dat moment moeilijker opdrachten uitwerken. Hiervoor is papier volgens velen beter geschikt.
Over de kosten van de digitale apparatuur moet goed nagedacht worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze te bekostigen, maar sommige oplossingen zullen, bij bijvoorbeeld ouders, niet in de smaak vallen. De tablets voor docenten zullen van het ICT budget aangeschaft moeten worden, echter moet na onderzoek blijken of er daadwerkelijk twee apparaten (laptop en tablet) nodig zijn tijdens een les.
Bij grootschalig gebruik van digitale (draadloze) apparatuur dient het netwerk hier op voorbereid te zijn. Na het nieuws dat de realisatie van Open Leercentrum in gang gezet ging worden, is hierbij met de keuze van de draadloze netwerkapparatuur rekening gehouden. Het OLC kan als proeftuin dienen voor het gebruik met digitale apparatuur. Er zullen in het Open Leercentrum 90 laptops komen, die allemaal gekoppeld zullen worden aan het draadloze netwerk en domein.
Het advies aan de schoolleiding is om een pilotgroep te starten voor het gebruik van digitale apparatuur (tablets) en de content hiervan. Deze pilotgroep wordt aangeraden de templates van leermiddelenvo.nl te gebruiken. Deze templates zorgen voor voldoende draagkracht om het project tot een goed einde te brengen. Na deze pilotgroep dient er geëvalueerd te worden of de school brede invoering tot toekomst kan worden beschouwd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingSysteembeheer
AfdelingICT
Datum2012-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk