De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de relatie tussen de POMA en de FES bij thuiswonende CVA patiënten in de chronische fase?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de relatie tussen de POMA en de FES bij thuiswonende CVA patiënten in de chronische fase?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond: Dat vallen een welbekend probleem is bij de Cerebro Vasculair Accident (CVA) patiënt is een gegeven. Wat nou echter de oorzaak is van het vallen is nog onduidelijk. Een nog niet eerder onderzocht aspect hiervan is of de patiënt zelf goed kan inschatten of hij/ zij valgevaarlijk is. Aan de hand van de objectieve Performance-Oriented Mobility Assement volgens Tinetti(POMA) en de subjectieve Fall Efficiency Scale (FES) die tegenover elkaar worden gezet zal er gekeken worden of hier een correlatie tussen is.
Vraagstelling: Wat is de relatie tussen de POMA en de FES bij thuiswonende CVA patiënten in de chronische fase?
Methode: Dit is een cross-sectionele studie, waaraan 18 deelnemers meededen. Inclusiecriterium was dat de patiënt zelfstandig moest kunnen lopen, eventueel met hulpmiddel. De POMA test op zowel evenwichtsevaluatie als gangevaluatie. Met de FES wordt in kaart gebracht hoe zeker de patiënt zichzelf vindt in bepaalde situaties gericht op valgevaar. De POMA werd vergeleken met de uitkomst van de FES, door middel van een Pearson correlatie
Resultaten: Er was een correlatie van 0,456 met een significantie van 0,057
Conclusie: Op basis van de onderzoeksgegevens kan er worden gesteld dat er een zwakke relatie is tussen de POMA en de FES gemeten bij thuiswonende CVA patiënten in de chronische fase.
Trefwoorden: CVA, POMA, FES, Valrisico, beroerte, chronische fase.
Abstract
Background: Falling is a well-known problem for stroke patients. An exact cause for this phenomena is still unclear. A never before researched aspect is the fact if stroke patients can estimate their risk of falling clearly. With the objective Performance-Oriented Mobility Assement (POMA) en the subjective Fall Efficiency Scale (FES), which will be compared in this study, the author want to see if there is a relation between these two measurements.
Objective: What is the relationship between the performance-oriented mobility assessment and fall efficiency scale in independently living patients in the chronic phase after stroke?
Method: This is a cross-sectional study with 18 participants. Inclusion criteria were: the patients had to be able to walk independently, a walking-aid was allowed. The POMA measures balance and gait. The FES measures how confident a patient feels himself in fallrisky situations. The total scores of the POMA were compared with the results of the total scores of the FES with a Pearson correlation.
Results: There was a correlation of 0,456 with a significance of 0,057
Conclusion: Based on the results of the research it can be concluded that there is a weak relation between the POMA and the FES measured in independently living patients in the chronic phase after stroke.
Keywords: CVA, POMA, FES, risk of falling, stroke, chronic phase

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk