De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Frisse scholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het zoeken naar een onderwerp voor de afstudeerfase van de opleiding Hogere Installatie Techniek (HIT), bestonden mijn werkzaamheden uit het maken van Energie Binnenmilieu Adviezen (EBA's). Dit is een subsidieregeling vanuit de overheid om het slechte klimaat en energieverbruik te verbeteren in het onderwijs. De EBA regeling wordt vernoemd onder het ''Frisse Scholen'' concept. Gezien het ''Frisse Scholen'' concept een zeer interessant en actueel onderwerp is, is dat ook de reden dat voor mijn afstudeeropdracht het concept ''frisse scholen'' heb gekozen. Hierbij is het frisse scholen concept uitgelicht en onderzocht in hoeverre systemen die op dit moment op de markt zijn, haalbaar zijn voor de basisscholen en voortgezet onderwijs, zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Om het binnenklimaat aan te passen is een luchtbehandelinginstallatie nodig die de lucht in het onderwijslokaal zuivert en eventueel kan verwarmen en koelen. Het grote probleem is dan ook om in bestaande bouw deze voorziening aan te brengen. In de meeste gevallen is hier geen ruimte voor. Hiervoor dienen dan alternatieve oplossingen gezocht te worden.

Een luchtbehandelinginstallatie ontbreekt in vrijwel alle scholen of is in minimale vorm aanwezig. Aangezien schoolventilatie op dit moment een zeer hot item komt menig bedrijf met een ''oplossing'' voor het frisse scholen concept. De verschillende ventilatiesystemen bestaan uit een gevel-, plafond-, buiten-, binnenunit. Allemaal met een andere vorm en manier van ventileren.
Aan mij is nu de taak om een aantal ventilatiesystemen te onderzoeken en berekenen of deze systemen werkelijk de geëiste luchtkwaliteit halen welke ze beloven te leveren en hoeveel energie deze systemen dan verbruiken.

Om hierbij een beeld te krijgen hoe het binnenklimaat van scholen nu werkelijk in de praktijk is zijn temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-metingen uitgevoerd op een tweetal scholen. De eerste school is het Jan van Brabant college te Helmond. Dit betreft een gebouw voor voortgezet onderwijs met niveau VMBO-T, HAVO en VWO. Zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw is een meting uitgevoerd. Tevens is op de basisschool de Heindert te Aarle-Rixtel een meting uitgevoerd. De Heindert is bestaande bouw.
Op basis van deze metingen is gekeken wat op dit moment voor een binnenklimaat in een onderwijslokaal heerst. Met deze metingen zijn berekeningen en tabellen gemaakt zodat men kan zien wat het verschil is als men een luchtbehandelingssysteem zou toepassen zonder warmteterugwinning ten opzichte van een luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning, bypass, regeling, et cetera. Hier is uitgekomen dat als men een energiezuinig en duurzaam luchtbehandelingssysteem zou toepassen een beter binnenklimaat in de school heerst en het energieverbruik omlaag brengt.

Uit verschillende systemen is een keuze gemaakt en uitgewerkt. Voor de berekening zijn de verschillende leveranciers gevraagd naar de investering, onderhoud en plaatsingskosten van hun unit. Aan de hand van de temperatuurgegevens van jaar2009 van het KNMI is berekend wat de unit per jaar aan gas en elektriciteit verbruiken, mits een verwarmingsbatterij aanwezig is. Vanuit deze gegevens is een terugverdientijd berekend ten opzichte van een ventilatiesysteem wat bestaat uit enkel een toevoer en retour ventilator.

In bijlage A is nog een stromingsschema toegevoegd om sneller een keuze te maken tussen de verschillende systemen voor een bepaalde situatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHogere Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
Datum2010-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk