De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van functiestoornissen van de schoudergordel bij het subacromiaal impingementsyndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van functiestoornissen van de schoudergordel bij het subacromiaal impingementsyndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ACHTERGROND: Functiestoornissen van de schoudergordel zijn een mogelijke oorzaak van het
subacromiaal impingementsyndroom5,6,11,13,20. Zo ondergaat de scapula bij patiënten met
schouderimpingement minder anterolaterale rotatie6,11 en wordt er een veranderde spieractiviteit
rond de schoudergordel aangetroffen5,11. Dit impliceert dat de fysiotherapeutische behandeling
gericht zou moeten zijn op het reduceren van deze functiestoornissen. Hierover ontbreekt echter
consensus.
VRAAGSTELLING: Wat is de effectiviteit van oefentherapie en manuele mobilisaties gericht op het
reduceren van functiestoornissen van de schoudergordel bij patiënten met het subacromiaal
impingementsyndroom?
DOELSTELLING: Huidige evidentie van de meest optimale fysiotherapeutische behandeling van het
subacromiaal impingementsyndroom in kaart brengen.
METHODE: Literatuuronderzoek. In de databanken PubMed, Pedro, Cochrane Central Register of
Controlled Trials, Cochrane Central of Systematic Reviews en Medline is gezocht naar relevante
publicaties.
RESULTATEN: 8 RCT's en 3 systematic reviews voldeden aan de inclusiecriteria. Uit deze artikelen
blijkt dat oefentherapie (OT) een effectieve behandeling is en dat additionele manuele mobilisaties
(MM) hierbij een duidelijke meerwaarde hebben. Op één na alle onderzoeken1,4,8,9,10,12,14,16,19,22 paste
deze interventies echter niet alléén toe op de schoudergordel. Één onderzoek21 deed dit wel maar
hanteerde geen eenduidige diagnosegroep.
CONCLUSIE: Er kan vanuit de huidige literatuur geen conclusie worden getrokken over de effectiviteit
van manuele mobilisaties en oefentherapie van alléén de schoudergordel bij patiënten met het
subacromiaal impingementsyndroom.
DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN: Toekomstig effectiviteitonderzoek zou een diagnosticum die
functiestoornissen van de schoudergordel kan vastleggen als inclusiecriterium en uitkomstmaat
moeten hanteren, zodat de behandeling op specifieke functiestoornissen van de schoudergordel bij
patiënten met schouderimpingement kan worden gericht. Het valideren van een dergelijk
diagnosticum is hiervoor wenselijk

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk