De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effectiviteit van EMDR-therapie op tandartsangst

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De effectiviteit van EMDR-therapie op tandartsangst

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Het doel is om op systematische wijze bestaande informatie te verkrijgen en te kunnen verstrekken over de zin van EMDR bij tandartsangst en het klinische bewijs hiervoor. De korte en lange termijn effecten van EMDR op tandartsangst worden onderzocht. Aan de hand van de vernieuwde informatie kan een mogelijke aanbeveling of advies voortvloeien.

Materiaal en methode: Voor dit onderzoek is er een in- en exclusiecriteria opgesteld waaraan de gezochte wetenschappelijke artikelen dienen te voldoen. Er is gezocht in twee verschillende databanken, namelijk PubMed (MEDLINE) en Dentistry & Oral Science. Aanvullend is er middels de sneeuwbalmethode gezocht. Geïncludeerd zijn randomized controlled trials (RCT), controlled clinical trials (CCT), quasi-experimenteel onderzoeken, case studies en case series. Engelse en Nederlandstalige artikelen zijn geïncludeerd in dit onderzoek. De studiepopulatie dient gediagnosticeerd te zijn met een tandheelkundig gerelateerde specifieke angst of fobie die voortkomt uit trauma. Het beoordelen en het selecteren van de gevonden literatuur is individueel uitgevoerd op titel, abstract en volledige tekst. Voor het beoordelen van de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies is gebruikgemaakt van de beoordelingsformulieren van het Joanne Briggs Institute (2017).

Resultaten: In dit onderzoek zijn zes studies geïncludeerd, waarvan één RCT (mate bewijs B), één case series (mate van bewijs C) en vier case studies (mate van bewijs C). Voor de weergave van de inhoudelijke resultaten zijn de wetenschappelijke artikelen onderverdeeld in twee subgroepen, namelijk het effect van EMDR-therapie op korte termijn en op lange termijn. De resultaten in de onderzoeken van dit systematisch onderzoek laten aanknopingspunten voor angstreducerende effecten van EMDR-therapie op korte termijn zien. Er zijn eveneens aanknopingspunten voor angstreducerende effecten van EMDR-therapie op lange termijn.

Conclusie: Volgens de bevindingen van dit systematisch literatuuronderzoek zijn er aanknopingspunten dat EMDR-therapie een angstreducerend effect heeft op tandartsangst, op zowel korte als lange termijn. Vervolgonderzoek met onderzoeken van een hogere mate van bewijs is wenselijk om dit te bevestigen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMondzorgkunde
AfdelingParamedische Studies
PartnerHogeschool Utrecht
Datum2023-07-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk