De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ikke zelf doen! Dramatherapie voor verstandelijk beperkten gericht op empowerment.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ikke zelf doen! Dramatherapie voor verstandelijk beperkten gericht op empowerment.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksvraag:
Op welke manier kan dramatherapie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van empowerment bij jeugdigen en adolescenten met een licht tot matige verstandelijke beperking en psychische problemen?

Antwoord:
Kinderen en adolescenten met een licht tot matige verstandelijke beperking en psychische problemen hebben veelal te maken met een laag zelfbeeld, daarnaast zijn ze in vergelijking tot niet cognitief beperkten vaak een stuk afhankelijker van externe structurering en volwassenen. Hierdoor zal in de therapie naast evt. andere doelen bijna altijd aandacht moeten worden besteed aan empowerment.
Een belangrijke indicatie voor dramatherapie is: het zich niet kunnen of durven manifesteren. Dit is de reden waarom dramatherapie voor deze doelgroep, mits er rekening gehouden wordt met vele mogelijke valkuilen, een hele geschikte therapievorm is om aan empowerment te werken. Dramatherapie met deze doelgroep vraagt om aanpassingen zowel met betrekking tot het medium drama, als wel in de houding van de therapeut. Maar wanneer de cliënt op de juiste manier benadert wordt en het juiste spel krijgt aangeboden kan hij komen tot het taxeren van eigen kracht, mogelijk heden en vaardigheden en kunnen doelen gericht op empowerment worden bereikt.


Research question:
How can drama therapy contribute to the development of empowerment of youth and adolescents with mild to moderate mental retardation and mental problems?

Answer:
Children and adolescents with mild to moderate mental retardation and psychological problems often related to low self-esteem, they are also compared to not limit cognitive often much dependent on external structuring and adults. This, in addition to the therapy if necessary. other targets almost always attention should be given to empowerment.
An important indication for drama therapy: it can not or dare to manifest. This is why drama therapy for this group, provided that takes into account many potential pitfalls, a very appropriate form of therapy is to work empowerment. Drama Therapy with this group requires adjustments on both the media drama, as in the attitude of the therapist. But when the client is properly approach and the right game can be offered to the valuation of its own power, and may present skills and goals, empowerment can be achieved.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk