De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De organisatie-identiteit van de Brandweer Haaglanden

theoretisch kader

Rechten:

De organisatie-identiteit van de Brandweer Haaglanden

theoretisch kader

Rechten:

Samenvatting

Over de organisatie
De opdrachtgever van dit onderzoek is de Veiligheidsregio Haaglanden – Brandweer
Haaglanden, verder Brandweer Haaglanden genoemd. Begin 2010 hebben de
gemeentebesturen besloten dat alle brandweerkorpsen in de regio Haaglanden samen
gebracht moesten worden en verder zouden gaan onder de naam Brandweer
Haaglanden, zo geschiedde. Brandweer Haaglanden is het samenwerkingsverband
tussen de brandweerkorpsen in de regio Haaglanden. (Brandweer Haaglanden, N.B.)
“Brandweer Haaglanden biedt de burgers in Haaglanden een veilige werk- en
leefomgeving door hen te beschermen tegen brand en ongevallen. Brandweer
Haaglanden ondersteunt burgers, overheden en bedrijven in het zo veilig mogelijk
inrichten van de samenleving. Door middel van preventie, publieksvoorlichting en
gedragseducatie probeert Brandweer Haaglanden (brand-)veilig gedrag te stimuleren.
Gaat het desondanks toch mis, dan biedt Brandweer Haaglanden snel en op
professionele wijze hulp bij branden en ongevallen.” (Brandweer Haaglanden, N.B.)
Aanleiding
De Brandweer Haaglanden beschikt momenteel niet over een strategisch
communicatiebeleid. Binnen de organisatie is geconcludeerd dat de brandweer
Haaglanden cruciale communicatiemomenten mist of wanneer deze momenten wel
worden gebruikt de boodschap niet vorm wordt gegeven vanuit een duidelijke
organisatie-identiteit. Op dit moment heeft de Brandweer Haaglanden geen
communicatiestrategie en worden er geen weloverwogen keuzes gemaakt om de
organisatie-identiteit uit te dragen. Daarom is het noodzakelijk om de organisatieidentiteit
vast te stellen.
Het eindresultaat van het onderzoek is een onderzoeks- & adviesrapport over de
identiteit van de Brandweer Haaglanden. In dit rapport wordt geadviseerd over de
positionering van de organisatie en hoe de identiteit van de organisatie uitgedragen kan
worden in een communicatiestrategie. Op basis van dit advies kan de brandweer
Haaglanden werken aan een gedegen strategisch communicatiebeleid die zowel intern
als extern gebruikt kan worden.
Opdrachtgever
Specifiek voor dit onderzoek zijn Miriam van der Meyde en Bart Yedema, beide adviseur
strategie en beleid, de opdrachtverleners van het onderzoek. Miriam en Bart adviseren
over de strategie- en beleidsbepalingen binnen de Brandweer Haaglanden. Beide
adviseren aan Esther Lieben. Mevrouw Lieben is sinds 2010 Commandant Brandweer
Haaglanden. Een belangrijk aandachtspunt bij de start van haar functie was de
‘strategische reis’ van de Brandweer Haaglanden. (Brandweer Haaglanden, 2010) Dit
maakt het voor de organisatie des te belangrijker om een duidelijke identiteit en
positionering vast te stellen waarna een communicatiestrategie opgezet kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerBrandweer Haaglanden
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk