De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgmijders, hoe ga je daar mee om?

Rechten:

Zorgmijders, hoe ga je daar mee om?

Rechten:

Samenvatting

De opdrachtgever, Habeko wonen, heeft te maken met een toename van het aantal zorgmijders. Zorgmijders zijn mensen die hulp nodig hebben, maar geen hulp vragen of niet weten bij welke instantie zij moeten aankloppen. Om een zorgmijder te helpen, werkt Habeko wonen samen met vier andere instanties. Samen vormen zij een zorgnetwerkoverleg, waarin de medewerkers van de betrokken instanties de situatie van de zorgmijder bespreken.
De hoofdvraag is: Op welke wijze kan de samenwerking van Habeko wonen met de vier instanties van het zorgnetwerkoverleg bijdragen aan de begeleiding van zorgmijders, zodat de zorgmijders in de woning van Habeko wonen kunnen blijven wonen zonder huurachterstand of het veroorzaken van overlast?

Aan de hand van documentanalyse en interviews zijn de hoofd- en deelvragen beantwoord. Eerst is er een onderzoeksvoorstel opgesteld en na goedkeuring heeft er onderzoek plaatsgevonden.

Uit het onderzoek is gebleken gekomen dat het zorgnetwerkoverleg Alphen aan den Rijn geen plan van aanpak opstelt als er een nieuwe zorgmijder wordt gemeld. Eén instantie krijgt de casus toegewezen. Daarnaast verloopt de communicatie tussen de verschillende instanties niet goed. De verschillende instanties houden elkaar niet goed op de hoogte over de gang van zaken met betrekking tot de zorgmijder.
De gegevens van de zorgmijder mogen niet gedeeld worden zolang de zorgmijder geen toestemming geeft. Een uitzondering is als er gebruik gemaakt wordt van bemoeizorg. Het doel van bemoeizorg is dat de situatie van de zorgmijder verbeterd wordt. De problemen en overlast worden door het inzetten van hulp verminderd.
De twee zorgnetwerkoverleggen die in het werkgebied van Habeko wonen vallen kunnen samengevoegd worden. Deze twee overleggen zijn een goede aanvulling op elkaar.

De aanbevelingen zijn dat bemoeizorg ingezet wordt om artikel 8 Wbp niet te overtreden. Ten tweede is het aan te raden om een plan van aanpak op te stellen bij aanmelding van een zorgmijder. Iedere instantie krijgt een taak en communiceert over de gang van zaken. Een casushouder is het aanspreekpunt voor de zorgmijder en de andere hulpverlenende instanties. Ten derde kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden waar huurders hun vragen kunnen stellen. Nieuwe huurders ontvangen een folder met info over hulpverlenende instanties. De medewerkers van Habeko wonen melden tijdig huurders aan als het vermoeden bestaat dat het om een zorgmijder gaat. Ten slotte is een aanbeveling dat de twee zorgnetwerkoverleggen opgaan in een organisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnersHabeko Wonen
Datum2016-11-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk