De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechtsbescherming bij private aanbestedingen

Rechten:

Rechtsbescherming bij private aanbestedingen

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek zal getracht worden een antwoord te geven op de vraag wat de grondslag van de rechtsbescherming in het geval van een private aanbesteding is.
Het aantal private aanbestedingen zijn de afgelopen jaren gestegen, gezien de publiciteit van de overheidsaanbestedingen. De aanbestedingsprocedure is voor de genererende onderneming een overzichtelijke procedure, waarin hij specifiek kan aangeven waar de opdracht aan dient te voldoen, waarna iedere ondernemer vrij is een inschrijving in te dienen, zonder dat de genererende onderneming hierbij specifieke verplichtingen heeft ten opzichte van deze inschrijvers.
Hiermee wordt ook het probleem dat in dit onderzoek de hoofdrol speelt duidelijk. Genererende ondernemingen zijn in het geval van een private aanbesteding niet aan de voorgeschreven Aanbestedingswet 2012 gehouden. Hierdoor is er tijdens een private aanbesteding voor zowel de genererende onderneming als de inschrijvers enorm veel onduidelijkheid over welke rechten en plichten zij hebben.
In het onderzoek zal dan ook door middel van deelvragen getracht antwoord te kunnen geven op de voornoemde centrale vraag. De deelvragen zijn tot stand gekomen aan de hand van literatuur. De deelvragen zien op het aanbestedingsrecht in zijn algemeen, private aanbestedingen, de rechtsbescherming die geldt in het geval van een publieke aanbesteding, en tot slot wat de Nederlandse rechters hebben geoordeeld ten aanzien van de rechtsbescherming in het geval van een private aanbesteding. De eerste drie deelvragen zien enkel op een theoretische invulling, waarbij er gebruik gemaakt is van literatuur en de wet. De laatste deelvraag ziet op het praktijkgedeelte van het onderzoek en is aan de hand van een jurisprudentie onderzoek beantwoord.
Tevens zijn aan de hand van literatuur de volgende grondslagen van de rechtsbescherming naar voren gekomen:
1. De maatstaven van redelijkheid en billijkheid voortvloeiend uit de precontractuele fase;
2. Het (aanbestedingsrechtelijke) gelijkheids- en transparantiebeginsel;
3. Het (aanbestedingsrechtelijke) non-discriminatie- en proportionaliteitsbeginsel, en;
4. Het (bestuursrechtelijke) vertrouwensbeginsel.
Deze grondslagen spelen dan ook een belangrijke rol in het jurisprudentie onderzoek.
Naar aanleiding van de resultaten van het jurisprudentie onderzoek kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse rechter hedendaags een eenzijdige lijn aanhoudt met betrekking tot de rechtsbescherming in het geval van een private aanbesteding, en dat deze lijn vrijwel geen afwijkingen vertoont met de gestelde literatuur.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersDe Clercq advocaten
Datum2017-09-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk