De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toegankelijkheid van toegang tot jeugdhulp via gemeente Schouwen-Duiveland

Rechten:

Toegankelijkheid van toegang tot jeugdhulp via gemeente Schouwen-Duiveland

Rechten:

Samenvatting

De centrale vraag waar in dit onderzoek antwoord op gegeven is, luidt als volgt: Welke invloed hebben de factoren communicatie, vertrouwen en samenwerking op het gebruik van toegang tot jeugdhulp via het CJG in de gemeente Schouwen-Duiveland? Er zijn vier deelvragen opgesteld en beantwoord om tot een antwoord op de centrale vraag te komen. Er is zowel gebruik gemaakt van literatuuronderzoek als van de methode interviewen. De verzamelde gegevens zijn verwerkt en de resultaten zijn uitgewerkt in een analyse.
Gemeenten zijn door de decentralisaties binnen het sociaal domein sinds 1 januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hierdoor heeft elke gemeente in Nederland er een aantal taken en bevoegdheden bij gekregen op het gebied van jeugdhulp. Een van de taken van de gemeente is dat zij de toegang tot jeugdhulp moet verzorgen. Naast de gemeente zijn huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen directe verwijzers naar jeugdhulp. Binnen gemeente Schouwen-Duiveland verzorgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot jeugdhulp. Ouders en jeugdigen kunnen hier terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast is het CJG het eerste contactpunt voor vragen over jeugdhulp. De aanleiding van dit onderzoek is dat binnen de gemeente Schouwen-Duiveland de meeste doorverwijzingen naar de jeugd-ggz via de huisarts plaatsvinden en er wordt weinig gebruik gemaakt van de toegang tot jeugdhulp via het CJG.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Schouwen-Duiveland
Datum2017-05-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk