De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Omgangsproblematiek en ouderverstoting’

Onderzoek naar de beste manier van optreden door de politie, teneinde te bewerkstelligen dat ouders zich aan een (rechterlijke) omgangsregeling houden.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

‘Omgangsproblematiek en ouderverstoting’

Onderzoek naar de beste manier van optreden door de politie, teneinde te bewerkstelligen dat ouders zich aan een (rechterlijke) omgangsregeling houden.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jaarlijks beëindigen zo’n 70.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie. Steeds vaker krijgt de politie dan ook te maken met (hoogoplopende) conflicten tussen gescheiden ouders over de uitvoering respectievelijk nakoming van de geldende omgangsregeling tussen de ene ouder en het minderjarige kind dan wel de minderjarige kinderen, waarbij de belangen van deze minderjarige(n) niet altijd voorop staan. Het niet nakomen van een omgangsregeling kan daarbij het strafbare feit onttrekking aan het ouderlijk gezag opleveren. Het is voor de politie eenheid Den Haag niet duidelijk welke rol voor haar is weggelegd in genoemde situaties en wanneer er in dergelijke situaties sprake is van een strafbare gedraging. Met dit onderzoek zal een advies worden gegeven dat in de toekomst gebruikt kan worden door de politie om minderjarige kinderen te beschermen en zo nodig eerder strafrechtelijke stappen te zetten dan wel het strafrecht als preventief middel te gebruiken aan de voorkant van de problematiek.
Om een antwoord te formuleren op het bovenstaande is de volgende hoofdvraag centraal gezet:
‘Welk advies kan blijkens literatuur, wetsanalyse, jurisprudentie en interviews aan de politie eenheid Den Haag worden gegeven, over de manier waarop zij het best kan optreden bij omgangsproblematiek en ouderverstoting in de preventieve fase, teneinde te bewerkstelligen dat ouders zich aan de (rechterlijke) omgangsregeling houden en zij zich niet schuldig maken aan overtreding van artikel 279 Sr?’

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerPolitie eenheid Den Haag
Datum2020-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk