De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rechtspositie van de huurder bij een hybride hotelhuurovereenkomst

een onderzoek naar de rechtspositie van een huurder bij het aangaan van een hybride hotelhuurovereenkomst

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De rechtspositie van de huurder bij een hybride hotelhuurovereenkomst

een onderzoek naar de rechtspositie van een huurder bij het aangaan van een hybride hotelhuurovereenkomst

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat is een hybride hotelhuurovereenkomst? Dit is een gemengde overeenkomst waarbij een managementovereenkomst en een huurovereenkomst wordt afgesloten. De overeenkomst ziet op bepalingen uit het huurrecht van 290-bedrijfsruimte en op de management/exploitatie van het hotel. Deze hybride overeenkomst is een ontwikkeling binnen de (Amsterdamse) hotellerie en het gevolg van het toenemende toerisme. De wetgever heeft bepaald dat art. 6:215 BW (gemengde overeenkomst) er mede toe strekt dat de regels van dwingend recht voorrang hebben op de regels van regelend recht. In de hybride overeenkomst zijn dat de regels van het huurrecht van 290-bedrijfsruimte. De huurders van 290-bedrijfsruimte worden beschermd door de huurbeschermingsbepalingen van semi-dwingend recht. Deze bepalingen zien op de opzegbescherming, huurprijsbescherming en de termijnbescherming. Omdat er veel vraag naar hotelvastgoed is, willen huurders snel een hybride overeenkomst tekenen. Het kan voorkomen dat voorafgaand aan de ondertekening van de hybride overeenkomst wordt afgeweken van de huurbeschermingsbepalingen. Voor deze afwijkende bepalingen moet goedkeuring worden verzocht bij de kantonrechter op grond van art. 7:291 lid 2 BW.
De centrale vraag luidt als volgt: “Welk advies kan Meester Advocaten haar cliënten (huurders in de Amsterdamse hotellerie) geven omtrent hun rechtspositie met betrekking tot huurbepalingen van semi-dwingend recht in de hybride overeenkomst binnen de Nederlandse hotellerie blijkens wetgeving, literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek (naar analogie in franchisezaken)?”

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk