De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grip op studiesucces: adviesrapport studiesucces

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Grip op studiesucces: adviesrapport studiesucces

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren is er binnen Hogeschool Rotterdam hard gewerkt aan het bevorderen van het studiesucces en het verhogen van het rendement in het onderwijs. De vele maatregelen hebben echter nog niet geresulteerd in het bereiken van het gestelde doel op het gebied van studiesucces.
Zo behaalde van cohort 2013 slechts 38% van de studenten binnen vijf jaar hun diploma, terwijl de streefwaarde van de hogeschool op 50% ligt. Een van de maatregelen om meer studenten succesvol de studie te laten doorlopen, betreft het bindend studieadvies (BSA). Over het BSA zijn er de laatste jaren verschillende beleidsvoorstellen besproken, zowel op landelijk niveau, vanuit het ministerie van OCW, als binnen de hogeschool zelf. Om een beargumenteerd besluit te kunnen nemen over de hoogte van de BSA-norm, hebben het college van bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad van Hogeschool Rotterdam een onafhankelijke adviescommissie ingesteld, de commissie Studiesucces. Deze commissie kreeg als opdracht een (gedragen) advies uit te brengen over studiesuccesbevorderende maatregelen, waaronder ook de BSA-maatregel. Deze opdracht was als volgt geformuleerd: Het doel is om tot adequaat beleid te komen op het gebied van het verhogen van studiesucces, waarbij
aandacht wordt besteed aan onder andere de BSA als studiesucces verhogende maatregel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Datum2019-03-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk