De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Creatieve ruimte (publicatie openbare les)

Begeleidingskundige kwaliteit gevraagd voor gezamenlijk leren en ontwikkelen in organisaties

Open access

Rechten:

Creatieve ruimte (publicatie openbare les)

Begeleidingskundige kwaliteit gevraagd voor gezamenlijk leren en ontwikkelen in organisaties

Open access

Rechten:

Samenvatting

De Master Begeleidingskunde voorziet in een toenemende behoefte aan
deskundigen die organisaties en teams helpen zich van binnenuit te
ontwikkelen op basis van eigenaarschap, gezamenlijkheid en zelfsturing.
De voortdurend bewegende samenleving vraagt van professionals, zowel
individueel, in teams als in het grotere verband van organisaties, om nieuw
vuur en hernieuwde verbinding met de eigen professionele identiteit.
Teams staan voor de opgave om de eigen maatschappelijke bijdrage
opnieuw uit te vinden en vorm te geven. Dat proces laat zich niet
hiërarchisch afdwingen, maar kan slechts van binnenuit ontwikkeld
worden door te leren met en van elkaar.
De begeleidingskundige is bij uitstek de professional die deze individuele en
collectieve leerprocessen kan verdiepen en intensiveren. Dit doet hij door in
complexe organisatiecontexten creatieve ruimte te scheppen waarbinnen het
ervaringsleren van individuen en teams plaats kan vinden. Hij zorgt daarbij
voor meervoudige en voortdurende afstemming met de betrokkenen.
In dialoog met hen en door de inzet van narratieve en ludische werkvormen
helpt hij om in dit ervaringsleren ook het ongezegde en het onzegbare
communiceerbaar te maken en daardoor taaie vraagstukken weer bespreekbaar
te maken. Rond deze vraagstukken doet de begeleidingskundige samen
met de betrokkenen handelingsonderzoek om op basis daarvan tot nieuwe
perspectieven en nieuwe handelingsmogelijkheden te komen, waardoor teams
en organisaties zich van binnenuit vernieuwen.
Om deze rol als professioneel begeleider van dergelijke complexe leerprocessen
te vervullen, laat de begeleidingskundige zich voeden en richten
door zowel de sociale en organisatiewetenschappen als ook de geesteswetenschappen.
Vanuit die achtergrond is hij in een gedurig reflectief contact met
zichzelf en de situatie en legt hij als normatieve professional verantwoording
af van zijn handelen en zijn persoonlijke betrokkenheid daarbij.
Het Lectoraat Begeleidingskunde dat aan de master is verbonden, zal zich
ter onderbouwing van bovenstaand profiel richten op het verder vormgeven
van begeleidingskundig handelingsonderzoek als methodologie voor kennisontwikkeling
rond taaie vraagstukken in professionele praktijken en organisaties.
Daarbij zal er bijzondere aandacht zijn voor het gefundeerd gebruik van
narratieve en ludische werkvormen die het mogelijk maken om ook het
ongezegde en het onzegbare communiceerbaar te maken en in deze
kennisontwikkeling te betrekken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Datum2016-06-16
TypeBoek
ISBN9789051799378
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk