De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van methodiek op de Stee

Onderzoek om oplossingsgericht werken te implementeren tijdens het klinisch behandeltraject op de Stee

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Implementatie van methodiek op de Stee

Onderzoek om oplossingsgericht werken te implementeren tijdens het klinisch behandeltraject op de Stee

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij de start van dit onderzoek is gekeken naar welke problemen en vragen er spelen binnen de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe. Dit onderzoek richt zich specifiek op het organisatieonderdeel de Stee. Hier doorlopen gezinnen een klinisch traject voor een ouderschapsbeoordeling. Dit wordt ingezet als kinderen uit huis zijn geplaatst of dreigen uit huis te worden geplaatst. Tijdens het bevragen van het behandelteam van de Stee is een vraagstuk naar voren gekomen. Het behandelteam van de Stee hanteert geen eenduidige methodiek. Dit levert onduidelijkheid op voor zowel de gezinnen als de professionals. Door het behandelteam is geconstateerd dat kennis over de methodiek beschikbaar is, maar dat de toepassing van de methodiek ingewikkeld is. Het specifieke onderdeel dat centraal staat in dit onderzoek is het congruent toepassen van methodiek. De bevindingen van deze gesprekken zijn gedeeld binnen het behandelteam om te inventariseren wie zich herkent in dit probleem. Dit is door het merendeel van het behandelteam bevestigd.

Er behoren een aantal personen tot de doelgroep van dit onderzoek. Dit zijn ten eerste de gezinnen tijdens hun klinische opname. Ook de gezinstrainers, die dagelijks contact hebben met de gezinnen, behoren tot de doelgroep. Ten derde behoren de gedragswetenschappers, de regiebehandelaar en de psychiater hiertoe, omdat zij gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid dragen voor de behandeling van de gezinnen. Tot slot de teammanager, aangezien zij een rol speelt in het vormgeven van het beleid.

De doelstelling van het onderzoek is geformuleerd vanuit de probleemanalyse en gaat over hoe het behandelteam Stee oplossingsgericht werken kan implementeren tijdens de klinische behandeling. Hierdoor kan het behandelteam van de Stee een eenduidige methodiek aanhouden, waarbij verduidelijking ontstaat hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. Dit zorgt voor duidelijkheid over de handelingswijzen bij zowel de ouders als de professionals op de Stee. Vanuit de doelstelling is vervolgens een onderzoeksvraag opgesteld. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: "Hoe kan het behandelteam van de Stee oplossingsgericht werken tijdens de klinische opname van ouders op de Stee?”

Op basis van het ontwerponderzoek en de ontwerpeisen is het volgende product ontwikkeld: ‘Flowchart in de praktijk’. Dit product is ontwikkeld voor de gezinstrainers van de Stee en bestaat uit een document en twee posters. In het document wordt een korte uitleg gegeven over wat de methodiek inhoudt met praktische voorbeelden op zowel verbaal als non-verbaal niveau. Deze voorbeeldvragen en houdingsaspecten zijn verwerkt op twee losse posters, die gezamenlijk ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen de gezinstrainers het oplossingsgericht werken zorgvuldig toepassen tijdens de klinische behandeling op de Stee. Voor meer informatie over het product wordt verwezen naar hoofdstuk één.

Dit product draagt bij aan de autonomie van ouders en het ontwikkelen van het oplossingsgerichte vermogen. Door het inzetten van de flowchart kan het behandelteam van de Stee interventies uitvoeren die passend zijn bij de behandelfase waarin een ouder zich bevindt. Door vroegtijdig aan te sluiten bij de ouders en de juiste ondersteuning te bieden, kan ervoor worden gezorgd dat het welzijn van een gezin zo snel mogelijk verbeterd wordt. Hierdoor kan het gezin zo snel mogelijk weer meedoen in de samenleving. Samen met het product zijn ook aanbevelingen geschreven die helpen om het product te implementeren in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerGGZ Drenthe
Datum2023-05-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk