De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meerwaarde die werkgevers ervaren bij honoursalumni Critical Care

Een meetinstrument om meerwaarde in kaart te brengen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meerwaarde die werkgevers ervaren bij honoursalumni Critical Care

Een meetinstrument om meerwaarde in kaart te brengen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding Sinds 2011 wordt er binnen de Hanzehogeschool Groningen gebruik gemaakt van de honoursprogramma’s, waaronder Critical Care door Academie voor Verpleegkunde. Vorig jaar is er onderzoek gedaan naar het effect van de honoursminor Critical Care op de loopbaan van alumni. Daaruit is gebleken dat het van belang is om verder onderzoek te doen naar welke meerwaarde werkgevers ervaren bij honoursalumni Critical Care in tegenstelling tot reguliere alumni. Om hier antwoord op te krijgen is de volgende vraagstelling opgesteld: “Welke opvattingen en waarderingen, die door werkgevers worden gezien als meerwaarde, kunnen als bouwstenen dienen voor het vormen van een conceptmeetinstrument die de meerwaarde weergeeft van honoursalumni Critical Care ten opzichte van reguliere alumni?” Het doel van dit onderzoek is een conceptmeetinstrument te ontwikkelen waarbij meerwaarde gemeten kan worden. Door middel van de resultaten wordt inzichtelijk bij welke indicatoren werkgevers meerwaarde ervaren. Deze resultaten, inclusief aanbevelingen, worden aangeboden aan de Hanzehogeschool Academie voor Verpleegkunde.
Methode Er is van 06-09-2018 tot en met 15-01-2019 kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Aan het begin van het onderzoek is er literatuurstudie gedaan waarbij verschillende indicatoren naar voren zijn gekomen die meerwaarde zouden kunnen meten. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in vier verschillende categorieën, namelijk: autonomie, zelfbewustzijn, grensverleggend en deskundigheid. De populatie van dit onderzoek zijn de werkgevers van de alumni die van 2011 tot en met 2018 de honoursminor Critical Care hebben gevolgd. Via mailcontact zijn alle alumni (73) benaderd met de vraag om contactgegevens van hun werkgevers met ons te delen. Uiteindelijk zijn er naar acht werkgevers en negen alumni enquêtes verstuurd (totaal 12). De enquête is vormgegeven door middel van de matrixvorm waarbij de vijfpunts Likertschaal (van helemaal geen meerwaarde tot veel meerwaarde) wordt gebruikt. De eerste vragen zijn bedoeld om informatie te verkrijgen van de respondenten, daarna zal de vijfpunts
Likertschaal gebruikt worden om antwoord te krijgen van werkgevers die waarde geven aan de indicatoren. Door middel van deze methodiek worden numerieke gegevens verzameld over de indicatoren.
Resultaten In totaal hebben vier werkgevers (23,5% van alle respondenten) deelgenomen aan de enquête. De resultaten die voortkomen uit de enquête laten zien dat het gemiddelde van alle indicatoren ligt tussen de drie (neutraal) en vier (meerwaarde). De indicatoren die een gemiddelde van drie bedragen zijn vervolgens van de lijst verwijderd, omdat gemiddeld gezien, de werkgevers hiervan geen meerwaarde ervaren.
Conclusie Uit de resultaten blijkt dat de opgestelde categorieën met bijbehorende indicatoren als bouwstenen kunnen dienen om meerwaarde te meten bij de honoursalumni Critical Care ten opzichte van de reguliere alumni. Dit betekent dat het concept meetinstrument gebruikt kan worden om meerwaarde te meten.
Aanbeveling Het ontwikkelde meetinstrument kan worden ingezet in verder onderzoek naar de meerwaarde die werkgevers ervaren. Daarnaast zouden de indicatoren, die meerwaarde meten, kenbaar gemaakt moeten worden tijdens de introductiebijeenkomst van de honoursminor Critical Care. Zodat studenten kritischer nadenken over het wel of niet volgen van de honoursminor Critical Care.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk