De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwetsbaarheid bij orgaantransplantatie: prevalentie en samenhang met mortaliteit, orgaanfunctie en kwaliteit van leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwetsbaarheid bij orgaantransplantatie: prevalentie en samenhang met mortaliteit, orgaanfunctie en kwaliteit van leven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: De laatste jaren worden er wereldwijd veel organen getransplanteerd. Een orgaan wordt getransplanteerd als een andere behandeling niet meer mogelijk is. Er is niet bekend wat de prevalentie en samenhang van kwetsbaarheid bij orgaantransplantatie is met mortaliteit, orgaanfunctie en kwaliteit van leven.
Doelstelling: Indien bekend wordt wat de prevalentie en de samenhang van kwetsbaarheid met orgaantransplantatie is, zou fysiotherapie mogelijk een rol kunnen spelen om deze kwetsbaarheid te verlagen. Hierdoor zouden kwetsbare patiënten vitaler worden voor orgaantransplantatie en zullen de uitkomsten mortaliteit, orgaanfunctie en de kwaliteit van leven na orgaantransplantatie mogelijk verbeteren.
Methode: Er is gezocht in de elektronische databanken PubMed en Medline. Er is gebruik gemaakt van MeSH termen en de booleaanse operatoren OR en AND. De inclusiecriteria waren dat de artikelen Engelstalig, gratis en volledig beschikbaar moesten zijn. Daarbij dienen de artikelen te gaan over orgaantransplantatie in combinatie met kwetsbaarheid. De kwaliteit van de studies zijn beoordeeld met de TRIPOD vragenlijst.
Resultaten: De zoekactie leverde in totaal negen cohortstudies op. De prevalentie van kwetsbaarheid was ver uiteenlopend, 10% tot 43% van de patiënten zijn kwetsbaar. In vijf studies werd de mortaliteit onderzocht en in één studie werd kwetsbaarheid geassocieerd met Delayed Graft Function (DGF). Daarnaast scoorden de kwetsbare patiënten lager op de kwaliteit van leven.
Conclusie: Kwetsbaarheid wordt op verschillende manieren gemeten, hierdoor is niet bekend wat de exacte prevalentie is. Daarnaast is er weinig literatuur beschikbaar over de uitkomsten mortaliteit, orgaanfunctie en kwaliteit van leven bij deze populatie. Vervolgonderzoek wordt aangeraden.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk