De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe verbonden zijn studenten bij Toegepaste Psychologie?

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van studenten met betrekking tot binding

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoe verbonden zijn studenten bij Toegepaste Psychologie?

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van studenten met betrekking tot binding

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Afstudeeronderzoek in opdracht van Marjette Slijkhuis, kartrekker van project “De eerste 100 dagen”
In Nederland viel in het studiejaar 2018-2019 15,2% van de hbo-studenten voortijdig uit. Bij de studies Agro en food en Sociale studies was dat zelfs 19% (Vereniging Hogescholen, 2019). Ook bij de opleiding Toegepaste Psychologie is er sprake van een hoge uitval onder eerstejaars studenten. Om de voortijdige uitval onder studenten te verlagen is Toegepaste Psychologie bezig met het verbeteren van de opleiding. Onderzoek wijst uit dat de mate van binding die de eerstejaars studenten ervaren direct invloed heeft op het studiesucces (Christenson & Reschly, 2010). Om deze reden wordt in dit onderzoek de studenten bevraagd naar hun ervaringen met binding.

In 2018 is de opleiding Toegepaste Psychologie gestart met het project “De eerste 100 dagen” met als doel de ongewenste uitval te verlagen. Om te kijken waar nog verbetering mogelijk is, is gekeken naar de binding die de eerstejaars studenten ervaren op de opleiding. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen van van de eerstejaars studenten van Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool met betrekking tot binding tijdens de eerste 100 dagen?”

Tussen 10 december 2019 en 23 januari 2020 zijn twaalf studenten uit vier van de zes klassen ondervraagd naar hun ervaringen met betrekking tot binding. Deze studenten hebben vragen beantwoordt over de inhoud van de vakken, de ervaringen met studenten, docenten, studieloopbaanbegeleiders en ten slotte algemene ervaringen van de opleiding. Deze interviews zijn vervolgens getranscribeerd en gecodeerd.

Uit de resultaten blijkt dat de studenten tevreden zijn over de opleiding. De studenten vinden de vakken interessant en vinden dat de docenten boeiend les geven. Het contact met medestudenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders wordt ook als positief ervaren. Zowel de medestudenten als de docenten worden als behulpzaam bestempeld. Het minst tevreden zijn ze over de vakken Helder Denken en Informatievaardigheden. Van het onderdeel P-coaching bleken studenten het doel ervan niet altijd te begrijpen.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de eerstejaars studenten binding hebben ervaren door boeiende vakken, behulpzame medestudenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders. De vakken Helder Denken en Informatievaardigheden bieden kansen voor verbetering. Dit geldt ook voor P-coaching en Werktijd. Aanbevolen wordt om de vakken Helder Denken en Informatievaardigheden meer te koppelen aan het integrale vak Kijken, Vragen en Onderzoeken (KVO), zodat de studenten beter de meerwaarde van de vakken inzien.

Verder onderzoek naar de ervaringen van binding wordt aanbevolen. Nieuw onderzoek is nodig als de verbeterpunten aangepast zijn voor het volgende schooljaar. Op deze manier kan gecontroleerd worden of het aangepaste onderwijs invloed heeft op de mate van binding. Ten tweede kan het zijn dat studiesuccesfactoren zoals begeleiding of studievaardigheden onderbelicht zijn tijdens het eerste onderzoek. Zo kan de opleiding evalueren hoe het onderwijs is verlopen om vervolgens nieuwe aanpassingen te maken die de mate van ervaren binding mogelijk kunnen verhogen.
Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2020-08-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk