De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Boksen met parkinson: een fenomenologisch kwalitatief onderzoek

Hoe ervaren mensen met Parkinson een boks interventie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Boksen met parkinson: een fenomenologisch kwalitatief onderzoek

Hoe ervaren mensen met Parkinson een boks interventie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Boksen als interventie voor Parkinsonpatiënten is veelbelovend gebleken en heeft positieve effecten op evenwicht, gang, dagelijkse activiteiten en de algehele kwaliteit van leven. Daarbij is uit eerdere onderzoeken gebleken dat boksen als interventie positieve effecten heeft op verschillende aspecten zoals het fysieke, cognitieve en sociale. Hoewel er al twee kwalitatieve onderzoeken zijn uitgevoerd naar de ervaringen van Parkinsonpatiënten met boksen, is er nog gebrek aan kennis die moeten worden aangepakt. Deze eerdere onderzoeken hebben nog niet volledig belicht welke specifieke fysieke, cognitieve en emotionele aspecten kunnen worden ervaren door middel van een boksinterventie. Daarnaast is er behoefte aan meer inzicht in de motivatie en blijvende deelname aan de boksinterventie, evenals de specifieke fysieke voordelen die kunnen worden bereikt door middel van een boksinterventie gericht op boksen alleen. Het huidige onderzoek heeft daarom als primair doel om diepgaandere inzichten te verkrijgen in de ervaringen van Parkinsonpatiënten die deelnemen aan een boksinterventie. Door specifiek te focussen op uitsluitend boksen als interventie, zonder andere fysieke activiteiten, zullen de onderzoekers beter kunnen begrijpen welke specifieke effecten en voordelen kunnen worden bereikt door middel van boksen bij deze groep patiënten. Deze bevindingen zullen waardevolle kennis opleveren voor zorgverleners, waardoor zij boksen effectiever kunnen integreren in behandelplannen voor Parkinsonpatiënten en de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Methode
De werving van de participanten vond plaats tijdens een van de bokslessen, waarbij de onderzoeker fysiek aanwezig was. Om de participanten aan te moedigen hun ervaringen van de boks lessen te delen, is er gekozen voor een fenomenologisch kwalitatief onderzoek. Voor dit onderzoek werden diepte-interviews afgenomen met behulp van een interviewguide. Na het afnemen van de interviews zijn deze getranscribeerd en uitgewerkt tot de resultaten. De uitkomsten zijn met elkaar vergeleken aan de hand van de “constant comparison method” ontwikkeld als methode van data-analyse. Om een zo volledig mogelijk onderzoek te creëren, is er tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van de COREQ-checklist als reporting guideline.

Resultaten
Tijdens de data-analyse kwamen verschillende thema’s naar voren die aansloten bij de ervaringen, waaronder lesinvulling, sociale aspecten, fysieke aspecten en cognitieve aspecten. In de resultaten sectie wordt de Hoehn en Yahr (H&Y) classificatie gebruikt voor het aanduiden van de classificatie van Parkinson bij de participanten. Door deelname aan de interventie kwamen er vanuit de participanten wensen en behoeften met betrekking tot de invulling van de lessen. De participanten gaven aan dat ze meer ondersteuning wensten en specifieke benadering op hen persoonlijk gericht, in plaats van een algemene aanpak. Ondanks de wensen en behoeften gaven de participanten aan op fysiek, sociaal en cognitief aspect voordelen te hebben ervaren als gevolg van hun deelname aan de interventie. De participanten ervoeren onder andere toename van kracht, een verbeterde houding, algemene verbetering van de conditie, en een verbetering van balans en evenwicht. Daarnaast hebben de participanten dankzij de interventie nieuwe sociale contacten opgedaan en lotgenoten ontmoet. Op cognitief aspect merkten de participanten op dat hun denkvermogen, geheugen en het aanzetten tot verbeterde.
Conclusie
Dit onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe ervaren mensen met de ziekte van Parkinson een boksinterventie? De participanten waren overwegend positief en hebben voordelen ervaren op fysiek, sociaal en cognitief aspect. Ze merkten een toename in kracht, verbeterde houding en balans, en hebben nieuwe sociale contacten opgedaan. Hoewel ze aanbevelen om de lessen meer af te stemmen op de ziekte, kan geconcludeerd worden dat boksen een gunstige aanvulling kan zijn op de standaardbehandeling voor mensen met Parkinson. Toekomstig onderzoek moet zich richten op specifieke trainingseffecten op balans, reiken, gang en evenwicht, met individuele aanpassingen in de lessen. Deze inzichten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van bokstraining als aanvullende behandeling voor Parkinsonpatiënten.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2023-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk