De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar het meest passende leermiddel voor Hof van Sijthoff

Het aanleren van horecavaardigheden aan mensen met een verstandelijke uitdaging: afstudeeropdracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op zoek naar het meest passende leermiddel voor Hof van Sijthoff

Het aanleren van horecavaardigheden aan mensen met een verstandelijke uitdaging: afstudeeropdracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doelstelling: Dit document is een adviesrapport over een studie naar de beste manier om mensen met een verstandelijke uitdaging horecavaardigheden aan te leren. Deze studie heeft als doel Hof van Sijthoff voorzien van een passend advies over leermiddelen, waardoor de
leerwerkbedrijvers op hun eigen niveau horecavaardigheden kunnen aanleren.
Methode: Om tot een passend advies te komen is het onderzoek opgebouwd aan de hand van de ontwerptheorie van Hoobroeckx en Haak (2002). Het onderzoek is vervolgens opgedeeld in drie stappen. In de eerste stap werd het gewenste gedrag en de randvoorwaarden in kaart gebracht. Dit werd gedaan door vier medewerkers van het Hof van Sijthoff te interviewen. De interviews zijn deductief gecodeerd en vervolgens verwerkt. Aan de hand van de resultaten zijn leerdoelen opgesteld. In de tweede stap werden geschikte didactische principes voor mensen met een verstandelijke uitdaging in kaart gebracht. Dit werd gedaan door twee experts op dit gebied te interviewen en doormiddel van literatuuronderzoek. De interviews zijn deductief gecodeerd en vervolgens verwerkt. In stap drie zijn de resultaten van stap één en twee samengevoegd tot een analyse-instrument. Vervolgens zijn drie verschillende werkwijzen met behulp van dit instrument geanalyseerd.
Resultaten: Uit het eerste deel van het onderzoek zijn een aantal belangrijke leerdoelen naar voren gekomen. Deze leerdoelen hebben betrekking op de praktische horecavaardigheden, sociale vaardigheden, omgaan met werkdruk, professionele werkhouding, hygiëne en
productkennis. Tevens heeft het eerste deel van het onderzoek tot de volgende vijf randvoorwaarden geleid: een les duurt maximaal een half uur, lessen zijn beschikbaar voor verschillende niveaus, de lessen zijn praktisch ingericht, de lessen zijn praktisch haalbaar voor Hof van Sijthoff en de leerwerkbedrijvers kunnen een (branche-erkend) certificaat behalen. Het tweede deel van het onderzoek laat zien dat mensen met een verstandelijke uitdaging het beste leren als de kennis of de vaardigheden in directe relatie staan met de praktijk en hun eigen leefwereld. Door een omgeving te creëren waar mensen met een verstandelijke uitdaging een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid ervaren kan de groei en integratie van deze mensen toenemen. Het derde deel van het onderzoek laat zien dat binnen
de drie geanalyseerde instellingen niet wordt gewerkt met een standaard leermiddel voor mensen met een verstandelijke uitdaging. Zij werken met eigen ontwikkelde leermiddelen of hebben bestaande reguliere leermiddelen omgebogen voor hun doelgroep.
Conclusie: Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat specifiek leermiddel voor het aanleren van horecavaardigheden aan mensen met een verstandelijke uitdaging niet beschikbaar is. Wel bestaan mogelijkheden om bestaande reguliere leermethoden om te buigen voor deze doelgroep. Dit zal dan ook worden geadviseerd. Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.


Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerHof van Sijthoff te Leiden
Datum2021-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk