De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeteren van de samenwerking in de triade binnen Lentis Zuidlaren, afdeling de Es

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Verbeteren van de samenwerking in de triade binnen Lentis Zuidlaren, afdeling de Es

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland zijn er ongeveer 281.000 mensen met een EPA. EPA staat voor ernstige psychische aandoening. Er wordt van een EPA gesproken wanneer er sprake is van een psychiatrische stoornis, inclusief middelenmisbruik en verslaving, die zorg en behandeling noodzakelijk maakt. Er zijn ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren, die niet van voorbijgaande aard zijn (Couwenbergh et al., 2017).
Locatie de Es is een afdeling binnen het cluster Langdurige Zorg en Wonen van Lentis in Zuidlaren. Lentis is een organisatie die gespecialiseerd is in het behandelen van ernstige psychische aandoeningen, met afdelingen door het hele land (Lentis, z.d.). Het cluster Langdurige Zorg en Wonen is een onderdeel van Lentis. Mensen kunnen terecht bij het cluster als de ernstige psychische aandoening ervoor zorgt dat men vastloopt in het dagelijks leven.
Dit onderzoek speelt zich af op locatie de Es. Het onderzoek heeft als doel om verbeterpunten van de samenwerking binnen de triade te onderzoeken. Binnen de Es wordt gewerkt volgens de ART-methode. Het uitgangspunt van ART is dat er wordt gewerkt in de triade, bestaande uit de cliënt, de naasten en de hulpverleners. Door gebruik te maken van de triade hoopt Lentis om van een autoritaire besluitvorming naar samen beslissingen nemen te gaan. Vanuit de visie van ART wordt er gewerkt vanuit de triade. Hierbij is het streven dat de cliënt weer onderdeel van de samenleving wordt (Van Mierlo et al., 2016).
Uit een kwaliteitsaudit van 10 maart 2022 op locatie de Es is naar voren gekomen dat er behoefte is aan verbetering van de samenwerking binnen de triade. Dit wordt gezien als het belangrijkste ontwikkelpunt. Vanuit gesprekken met de programmamanager van het Cluster Langdurige Zorg en Wonen, Isabelle de Harder, hebben de onderzoekers een doelstelling opgesteld. De doelstelling houdt in dat de onderzoekers inzicht krijgen in de mogelijke verbeterpunten van de samenwerking binnen de triade. Hier wordt een product op ontwikkelt, wat de professionals van afdeling de Es handvaten biedt om de samenwerking binnen de triade te verbeteren.
Tijdens de contextual interviews is naar voren gekomen dat er meerdere problemen zijn waarom de samenwerking momenteel niet optimaal verloopt. Door een Thematic analysis uit te voeren zijn er vier verschillende problemen naar voren gekomen waar de onderzoekers in het product rekening mee moeten houden. Dit zijn:
1. Onduidelijke afspraken binnen de triade;
2. Onduidelijkheid over welke methodes bestaan voor het in kaart brengen van een netwerk;
3. Onduidelijkheid over welke methodes bestaan voor het creëren van een groter netwerk;
4. Hoge werkdruk.

Door een persona te creëren is er inzicht gekomen in het feit dat cliënten meerdere hulpvragen tegelijk kunnen hebben als het gaat om relaties binnen de triade. Hier moet het product bij aan kunnen sluiten. Ook is door middel van literatuuronderzoek naar voren gekomen dat het product aan moet sluiten bij de theorie van de generieke module ‘Naasten’, onderdeel van de GGZ-standaarden.

Door Brainwriting toe te passen hebben de onderzoekers samen met professionals van de Es drie verschillende ideeën geformuleerd voor het product. Aan de hand van een Decision matrix is er een weloverwogen keuze gemaakt om te kiezen voor een handleiding voor professionals met meerdere hulpmiddelen voor contact met naasten.
In de laatste fase van het onderzoek is er, door middel van Best practices en Lo-Fi prototyping, een eerste versie van het product gerealiseerd. Deze versie is geëvalueerd door professionals van de Es. De verbeterpunten zijn toegepast in de tweede versie van het product. Deze versie is nogmaals geëvalueerd. Aan de hand van deze verbeterpunten zijn de onderzoekers tot het uiteindelijke product gekomen.
Het product is in eerste instantie geschreven voor professionals van afdeling de Es, maar het zou ook ingezet kunnen worden op andere afdelingen binnen het cluster Langdurige Zorg en Wonen. In het kader van interdisciplinaire samenwerking kan het hanteren van één handleiding ervoor zorgen dat de zorg voor cliënten optimaal geleverd wordt, ook wanneer cliënten doorstromen naar andere afdelingen binnen het cluster.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerLentis
Datum2023-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk