De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jouw tool, mijn tool, ons doel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jouw tool, mijn tool, ons doel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de afgelopen jaren is door zorgaanbieder Molendrift een tool ontworpen voor complexe scheidingen. Met deze tool kunnen zorgprofessionals de situatie rondom een scheiding in beeld brengen. De tool is ontwikkeld om het werken met complexe scheidingen te
vergemakkelijken doordat er wordt gewerkt aan de hand van vaste thema’s en vragen.
Doordat de situatie van gezinnen in scheiding overzichtelijk gemaakt wordt, wordt het voor professionals duidelijker welke zorg een gezin nodig heeft. Op deze manier wordt het mogelijk om een meer doorgaande lijn te creëren in de eerste- en tweedelijns zorg in
Noord-Nederland.
Na verschillende onderzoeken vanuit Molendrift, in samenwerking met afstudeerders van de Hanzehogeschool te Groningen, is gebleken dat deze tool op dit moment niet naar wens van Molendrift wordt ingezet. Het doel van dit onderzoek is om een passend implementatieproces
te vinden aan de hand van de ontwerpvraag: ‘Hoe kan de tool voor complexe scheidingen, zoals ontworpen door Molendrift, op de meest efficiënte wijze worden geïmplementeerd in het voorliggend veld van Molendrift?’. Het doel daarbij is dat alle zorgaanbieders in het
voorliggend veld van Molendrift dezelfde methode hanteren.
Om een antwoord te kunnen geven op de ontwerpvraag is er gewerkt aan de hand van Design Thinking. De belangen en behoeften van betrokkenen zijn in beeld gebracht door middel van Design Thinking sessies met betrokkenen uit het voorliggend veld. Aan de hand van deze
belangen en behoeften zijn er ideeën gegenereerd om de ontwerpvraag te beantwoorden. Ook is er literatuuronderzoek verricht. Het blijkt dat de respondenten belang hebben bij een heldere introductie over de tool waarbij het nut en de werking van de tool duidelijk wordt.
Ook het levendig houden van de tool binnen een organisatie is volgens hen van belang. Ten slotte is er behoefte aan naslagwerk over de tool.
Om antwoord te geven op de ontwerpvraag zijn de resultaten die verkregen zijn verwerkt tot een prototype. Er is een draaiboek ontwikkeld waarmee een (online) introductie kan worden
gegeven van de tool. Daarnaast is er een poster ontwikkeld om de tool binnen organisaties makkelijker levendig te kunnen houden en er is een opzet gemaakt voor een website met betrekking tot de tool. Door middel van dit prototype kunnen de belangen en behoeften van
verschillende betrokkenen worden vervuld. Wanneer deze verschillende instrumenten door middel van maatwerk worden ingezet bij verschillende organisaties, is er een grote kans dat het gebruik van de tool onder de desbetreffende organisaties toe zal nemen. Om te
onderzoeken of dit inderdaad het gevolg is van de inzet van het ontwikkelde prototype wordt er aanbevolen om een vervolgonderzoek op te zetten in de vorm van het testen van de effectiviteit van het prototype.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek verder te vergroten was het waardevol geweest om een meer gevarieerde steekproef te trekken. Daarnaast was het nuttig geweest als de onderzoeksmethode volledig binnen deze scriptie was doorgelopen. Binnen dit onderzoek
ontbreekt namelijk de testfase, de laatste fase van Design Thinking. Dit had gebruikt kunnen worden om verder te controleren of het onderzoek valide is. Met samenvatting in het engels. Includes a summary in English

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2022-07-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk