De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BalanSAR beter leren balanceren met behulp van augmented reality

Rechten: Alle rechten voorbehouden

BalanSAR beter leren balanceren met behulp van augmented reality

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is geschreven voor de opdrachtgever, de Haagse Hogeschool. De opdrachtgever komt door het lezen van dit onderzoeksrapport achter nieuwe inzichten en bevindingen op het gebied van technologieën, de doelgroep en de inzet van de BalanSAR in de gymzaal.
Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) heeft het idee dat de drempel te hoog is voor docenten lichamelijke opvoeding (LO) om gebruik te maken van de BalanSAR.
Daarnaast is binnen het lectoraat GLSO onvoldoende kennis aanwezig, over hoe op een interactieve en gebruiksvriendelijke manier gecommuniceerd kan worden met de doelgroep van de BalanSAR.
Tot slot bezit het lectoraat geen middel waarmee de docenten LO geïnformeerd kunnen worden over het gebruik van de BalanSAR.

De uitleg over het product, de BalanSAR is te vinden in hoofdstuk twee. In hoofdstuk drie is een overzicht zichtbaar van de onderzoeksvragen en ingezette technieken tijdens de onderzoeksfase en de motivatie voor deze keuze. In hoofdstuk vier is de uitgevoerde deskresearch zichtbaar. Waarna in hoofdstuk vijf de fieldresearch wordt behandeld en de resultaten zichtbaar zijn van de ongestructureerde interviews die ik gehouden heb met docenten LO, de doelgroep van de BalanSAR. Op basis van de verkregen data worden in hoofdstuk zes de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord. Tenslotte bevat hoofdstuk zeven de bevindingen, die ik heb gedaan tijdens de onderzoeksfase, welke meegenomen worden naar de conceptfase.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingITD Communication & Multimedia Design
AfdelingFaculteit IT & Design
PartnerDe Haagse Hogeschool
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk