De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen : de voorbeeldfunctie van de Facilitaire Afdeling om iedereen te inspireren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen : de voorbeeldfunctie van de Facilitaire Afdeling om iedereen te inspireren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:
"Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en welke van deze mogelijkheden kan de Facilitaire Afdeling van de Haeghe Groep toepassen binnen de bedrijfsvoering, waarbij de kosten minimaal blijven?"

Aanleiding en doelstelling
Het primaire proces van de Haeghe Groep is op zichzelf al maatschappelijk verantwoord. Het primaire proces is namelijk het ontwikkelen van mensen met een arbeidshandicap om zodoende een gepaste baan op de arbeidsmarkt te vinden of er in ieder geval zo dicht mogelijk tegenaan. Het Management Team van de Facilitaire Afdeling is van mening dat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder uitgebreid dient te worden met de overige aspecten op het gebied van MVO en vindt het noodzakelijk dat dit terugkomt in de bedrijfsvoering van de FA. Daarnaast kan de FA fungeren als voorbeeldfunctie voor de gehele organisatie, om zodoende de directie er van te overtuigen dat MVO in de gehele bedrijfsvoering verankerd dient te worden.

Belangrijkste Conclusies
Uit het onderzoek kwamen de volgende belangrijke conclusies naar voren:
• De FA heeft al veel inspanningen op gebied van MVO gedaan, maar heeft dit niet op papier vastgelegd.
• MVO is een blijvende verantwoordelijkheid en kan worden geïntegreerd volgens een zestal fases.
• De FA is beleidsvormend en beleidsvolgend en heeft hiermee een belangrijke rol in het bedrijf om MVO te verankeren in de gehele organisatie. De FA kan een voorbeeldfunctie vervullen voor de gehele HGR, wanneer deze afdeling MVO heeft geïntegreerd binnen de bedrijfsvoering.

Belangrijkste adviezen
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn de volgende belangrijkste aanbevelingen geven:
• Als eerste is het belangrijk om een sleutelfiguur aan te stellen, die het gehele proces gaat begeleiden. In dit geval is de aangewezen persoon de Manager FA, die ondersteund wordt door een Management Team (afdelingshoofden van de FA).
• Contact onderhouden met de Stakeholders om zodoende op de hoogte te blijven van klachten. Dit kan via de e-mail, maar er kunnen ook bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten georganiseerd worden om het draagvlak te continueren.
• Om MVO te verankeren binnen de bedrijfsvoering, dient MVO geïntegreerd te worden binnen deze strategie. Daarnaast dient er in de strategie rekening gehouden met de stakeholders.
• Voordat er verder uitgebreid gaat worden op het gebied van MVO, is het verstandig om eerste de inspanningen uit het verleden te meten en te verslagleggen. Deze resultaten kunnen aan de buitenwereld worden laten zien door middel van bijvoorbeeld de website of via MVO Nederland. Vervolgens kan er verder uitgebreid worden op het gebied van MVO.

De FA kan zich uitbreiden op het gebied van MVO door:
• Partner te worden van MVO Nederland. Dit brengt als voordeel met zich mee dat de afdeling in contact komt met meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van MVO. Hierdoor blijven bedrijven op de hoogte van de ervaringen. Mogelijk zou hier een samenwerking uit voort kunnen vloeien.
• De pers uit te nodigen bij speciale gelegenheden om een grotere naamsbekendheid te krijgen.
• Uitbreiden van de leveranciersselectie
• Door te doneren aan goede doelen
• Gezamenlijk aanbesteden om zodoende hogere eisen aan de leveranciers op het gebied van MVO te kunnen stellen.

Nadat de aanbevelingen zijn doorgevoerd binnen de FA, kan de rest van de HGR overtuigd worden om MVO te verankeren binnen de gehele organisatie. De FA fungeert dan als een voorbeeldfunctie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersHaeghe Groep, Den Haag
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk